Ми допоможемо вам стати кращими в галузі Тел./факс +38(057)719-57-72   e-mail: model@citycom.kharkov.ua

Інтеграція СityCom з системами АСУ ТП та SCADA

Підсистема "Інтеграція даних АСУ ТП" ІГС "CityCom"

Якщо в підприємстві, що експлуатує інженерні мережі існує функціонуюча система автоматизованого збору та обробки телеметричної інформації з віддалених датчиків і приладів обліку, то одержувані по каналах телеметрії дані можна відображати на графічному поданні мереж, а також в звітних і аналітичних документах в середовищі ІГС "CityCom", оновлюючи їх із заданим інтервалом періодичності.

Крім очевидної зручності оперативного моніторингу параметрів режиму, ссполучення ІГС "CityCom" із засобами АСУ ТП, АСКОЕ та SCADA дає надзвичайно зручний і ефективний інструмент для калібрування розрахункової електронної моделі мереж, без якої неможливо отримати адекватну відповідь на питання "Що буде, якщо... ?"


Часто питання підвищення енергоефективності впираються в відсутність достовірних даних про мережі і споживачів. Електронне моделювання і система об'єктивного контролю поточного стану мережі (АСУ ТП) - дві сторони однієї медалі. Комплексний підхід дозволяє отримати синергетичний ефект і суттєво підвищити економічний ефект та енергоефективність. 


Реалізація комплексного проекту, що включає в себе програмно-апаратні засоби збору даних з приладів обліку споживачів і електронну модель комунальної мережі дозволяє говорити про створення в міській мережі повноцінного сегмента "індустріального інтернету речей" (Iiot), що створює нову якість управління комунальної мережею і ресурсопостачання в цілому. 

Зокрема, результатом реалізації проекту об'єднання CityCom і системи збору телеметричних даних може стати рішення задач: 

  • Візуалізація стану параметрів комунальної мережі - моніторинг стану лічильників, моніторинг споживання енергоресурсів та ін. 

  • Оперативне відстеження і фіксація аварійних ситуацій, аналіз і локалізація аварійних ділянок з мінімізацією можливих збитків. Такий інструмент дозволить диспетчерській службі протягом декількох хвилин вирішити задачу, яка зараз займає кілька годин. 

  • Виявлення та локалізація можливих витоків і моніторинг несанкціонованого відбору ресурсів. 

  • Порівняльний аналіз розрахункових параметрів і реальних даних в мережах теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання. 


Відправити запит