Ми допоможемо вам стати кращими в галузі Тел./факс +38(057)719-57-72   e-mail: model@citycom.kharkov.ua

Ведення і аналіз журналу пошкоджень і дефектів мереж і обладнання

Підсистема "Пошкодження" ІГС "CityCom" для комунальних мереж 

Інструментарій призначений для обліку пошкоджень, ведення та обробки архіву пошкоджуваності мереж та обладнання будь-якої з галузевих комунальних систем постачання: теплові мережі, водопровідні та каналізаційні мережі, електричні мережі, газові мережі.

Кожний запис електронного журналу ушкоджень пов'язаний з конкретною ділянкою або вузлом мережі, зображеним на схемі. Під час формування нового запису пошкоджена ділянка (вузол) може бути знайдена і обрана на графічному поданні мережі, або в діалозі - за адресою або іншому пошуковому критерію. Паспортні дані пошкодженої ділянки (вузла) автоматично заносяться в журнал пошкоджень.

По кожному пошкодженню в журнал заноситься набір даних, що характеризують як характер самого ушкодження, так і відомості про момент його виявлення і ліквідації. Підсистема автоматично веде облік записів про пошкодження. Види пошкоджень, дефектів, аварій і несправностей класифіковані, що, з одного боку, значно спрощує введення, а з іншого боку - дає можливість статистичної обробки журналу з видачею різноманітних звітів про пошкоджуваності.

Пошкодження можуть бути зображені в графічному вигляді на схемі мереж спеціальними умовними позначеннями, що дає можливість візуально оцінити їх територіальну розподіленість і виявити зони концентрації. Крім того, умовні позначення ушкоджень можуть бути розфарбовані за деяким критерієм, наприклад, за видами ушкоджень або по їх станом (виявлено, в процесі усунення, ліквідовано).

Вся історія пошкодження і дефектів зберігається в журналі і накопичується. Прямий зв'язок журналу ушкоджень з базою даних інформаційного опису мережі ресурсопостачання дозволяє не тільки сформувати звіт про пошкоджуваності устаткування за будь-який період, але і легко вирішувати "зворотнє" завдання: наприклад, для певної ділянки мережі сформувати довідку про те, коли і які на ньому мали місце аварії, пошкодження або несправності.


Підсистема "Пошкодження" найбільш затребувана і економічно ефективна в предметних областях теплопостачання та водопостачання, в дещо меншому ступеню - в водовідведенні і електропостачанні.


Відправити запит