Ми допоможемо вам стати кращими в галузі Тел./факс +38(057)719-57-72   e-mail: model@citycom.kharkov.ua

Ваші запитання

Наші відповіді

Скільки коштує ІГС "CityCom" і що входить у вартість?

На це питання неможливо дати однозначної відповіді, оскільки ми в більшості випадків продаємо не продукт "в коробці", а кінцевий призначений для користувача інформаційний проект на платформі ІГС "CityCom", побудований з "цеглинок" власного виробництва. Фундаментом такої системи є так званий Базовий комплекс ІГС "CityCom". Існує спеціальна методика розрахунку і застосування знижок залежно набору впроваджуваних підсистем, від комплексності замовлення і порядку оплати. Купівля закінченого проекту обійдеться Вашому підприємству в суму не менше 170 тис. грн. Верхня межа цінового діапазону може сильно варіюватися в залежності від супутнього набору послуг і індивідуального консалтингу, на які претендує Замовник. Інформаційний проект неминуче включає в себе графічне представлення, опис та паспортизацію мережі. Ці функції виконує Базовий комплекс ІГС "CityCom". Щоб придбати його і провести повноцінно цю роботу, підприємству достатньо мати у своєму розпорядженні зазначену вище суму коштів. Графік платежів можна розподілити на термін впровадження системи таким чином, щоб транші оплати, з одного боку, були не надто обтяжливі для Клієнта, і, з іншого боку, страхували поточні витрати розробника на реалізацію проекту. Відправити запит можна на наш e-mail model@citycom.kharkov.ua або за допомогою форми "Відправити повідомлення".

Для хмарного сервісу «CityCom(Cloud)» розроблена фіксована тарифна сітка, вартість залежить від кількості використовуваних робочих місць і набору включених підсистем.

Розгорнутий опис цінової політики, яка реалізується ІВК "Поток-Модель".


Скільки часу буде потрібно на впровадження ІГС "CityCom"?

Ми готові протягом місяця розробити і узгодити технічне завдання і протягом ще двох місяців здійснити поставку Базового комплексу, зібраного з цього ТЗ. А далі все залежить від того, наскільки активно персоналом Замовника буде проводитися первинне введення інформації та наповнення бази даних, в якій мірі служби підприємства інформаційно готові до цього процесу. Календарний план робіт складається таким чином, що впровадження кожного наступного етапу прив'язується до готовності необхідних даних. Наприклад, поставка і здача підсистеми гідравлічних розрахунків можлива лише після того, як в базі даних паспортизації є всі необхідні для гідравліки дані (довжини, діаметри, параметри шорсткості, навантаження і т.п.) по закінченому фрагменту схеми. З досвіду наших клієнтів, введення і паспортизація мережі займає від одного до п'яти років в корисному обсязі, причому критичним ресурсом виявляється власне наявність достовірної інформації - саме часом збору і уточнення необхідних даних в основному визначаються терміни впровадження.


У нас вже є схеми мереж на плані міста в електронному вигляді (наприклад, в AutoCAD або MapInfo). Чи можна використовувати цю інформацію?

Можна, і навіть потрібно. Але з суттєвим застереженням - в основному лише в частині координованого графічного представлення. У переважній більшості випадків такі "електронні" зображення виготовляються інформаційно некоректно. Тобто - спочатку щось "малюється", а потім (далеко не завжди) до "намальованому" прив'язується деяка текстова інформація. Отже, відсутні найголовніші компоненти - однозначна ідентифікація всіх об'єктів і опис їх реляційними таблицями (в тому числі і опис графа зв'язності мережі). Це означає, що наявне графічне зображення можна "втягнути" в "CityCom" в якості підкладки (чорнового шару), але на топооснові по всіх об'єктах мережі, що паспортизується, все одно доведеться "пройтися" мишкою і описати їх за спеціальними алгоритмами і класифікаторами. У ряді випадків у разі імпорту графічних даних на мережах можливе здійснення так званого "трасування", при якому створюється попередній опис топологічної моделі зв'язності мереж. Іноді нам вдається частково імпортувати і семантичну інформацію, якщо вона спочатку була структурована і прив'язана до кодуванні об'єктів (така можливість є майже у всіх ГІС, але вона, як правило, чомусь ігнорується на етапі введення інформації). У будь-якому випадку слід пам'ятати, що безкоштовного рішення не існує, від користувача безумовно потрібна серйозна робота, щоб результат був адекватний потребам.


У нас в місті існує (намічається, реалізується, активно використовується) муніципальна ГІС. Чи можлива інтеграція ІГС "CityCom" з МГІС?

Не тільки можлива, але доцільна і інформаційно обумовлена. Інтеграцію слід здійснювати на основі стандартних або спеціальних обмінних форматів. У найзагальнішому вигляді це виглядає так: з МГІС в "CityCom" надходить топооснова (вулиці, квартали, будівлі, міські найменування), а з "CityCom" в ГІС - графічне представлення мереж, прив'язаних до цієї топооснови, з необхідним набором атрибутивної і технологічної інформації. Це завдання технічно вирішується досить просто, найбільші складності тут - організаційні (в силу відомчої роз'єднаності підприємств). На окрему увагу заслуговує завдання муніципальної інформатизації, що припускає створення єдиної централізованої автоматизованої інформаційної системи, що дозволяє організувати раціональне і технічно обґрунтоване управління міської інженерною інфраструктурою, системами життєзабезпечення, містобудівною діяльністю, земельними відносинами, а також здійснювати вичерпний моніторинг поточного стану муніципальної інфраструктури. Дане завдання вирішується в рамках концепції "Електронне місто". Також на базі ІГС ІГС "CityCom-ЗемГраф" можливе створення муніципальної інформаційної системи забезпечення містобудівної діяльності.


Як бути, якщо в "електронному" вигляді топооснови ще не існує, або вона з якихось причин нам недоступна?

Відсутність або недоступність "оцифрованих" плану міста та/або схем мереж не повинні бути перешкодою для впровадження інформаційної системи з інженерних комунікацій, оскільки все-таки найбільш пріоритетним є рішення експлуатаційних задач, а не красива картинка. "CityCom" має всі необхідні функціональні можливості для створення цифрової топооснови силами користувача. Питання в цьому випадку буде полягати лише в тому, яку саме вихідну графічну документацію на паперових носіях доцільно використовувати для цієї мети. В будь-якому вигляді ця документація обов'язково є на підприємстві - будь то експлуатаційні або оперативні схеми, планшети, листи виконавчої зйомки. У тих рідкісних випадках, коли немає зовсім нічого прийнятного, як умовно-масштабної топооснови можна використовувати навіть "туристський" план міста, куплений в найближчому кіоску. В цьому випадку ми запропонуємо технологію отримання на його базі електронної топооснови, цілком придатною в якості першого наближення. В інформаційному плані система мало що втратить. Крім того, "перетягування" мережі на нову електронну топооснову, коли вона з'явиться - завдання, хоч і не зовсім просте, але, тим не менш, цілком вирішуване. Головне, що при цьому збережеться весь обсяг накопиченої інформації з паспортизації мережі, який багаторазово перевищує обсяг даних графічного характеру.


Перш ніж купувати ІГС "CityCom", ми б хотіли бути впевнені, що це саме те, що потрібно службам нашого підприємства. Як в цьому переконатися?

Для тих, хто "сумнівається" у нас є спеціальний алгоритм взаємодії. Після попередніх контактів ми укладаємо з потенційним замовником угоду на обстеження підприємства і розробку технічного завдання на інформаційну систему. Така угода передбачає повну передоплату, вартість робіт по ньому - 25-35 тис. грн, без урахування необхідних витрат на відрядження. В цьому випадку ми виїжджаємо безпосередньо на підприємство, проводимо технічні наради з зацікавленими службами, демонструємо свої можливості стосовно до даних конкретних умов. Тут же на місці в деталях узгоджуємо технічне завдання на побудову інформаційної системи, і це ТЗ залишається у власності Клієнта. Далі Клієнт вільний чинити з цим документом те, що вважає за потрібне - віддати в роботу третій стороні, вести по ньому розробку власними силами, або замовити поставку системи все ж таки нашій компанії. В останньому випадку оплачене раніше ТЗ зараховується до вартості комплексу програмних засобів ІГС "CityCom".


Чи можлива експлуатація ІГС "CityCom" на кількох робочих місцях, об'єднаних в локальну мережу, і яка залежність вартості від кількості встановлюваних робочих місць?

ІГС "CityCom" має мережеву архітектуру і складається з серверної і клієнтської компонент. Для різних служб доцільно організовувати робочі місця, різні по функціональності і прав доступу, відповідно до вирішуваних в службах завдань. Крім того, на початковому етапі масового введення інформації ми рекомендуємо розвести цей процес на кілька комп'ютерів в локальній мережі. Згодом, коли масове введення буде в основному закінчено, звільнені робочі місця можна перепрофілювати під функціональні потреби служб. Кількість встановлюваних клієнтських компонент ніяк не відбивається на вартості системи (крім "хмарного" варіанту), Користувач має право самостійно вирішити, на скількох комп'ютерах в мережі йому потрібен доступ до ІГС "CityCom". З технічної точки зору установка нової клієнтської компоненти не представляє складності і проводиться за лічені хвилини.


В яких форматах ІГС "CityCom" зберігає дані і чи можливий до них доступ "ззовні"?

Всі дані зберігаються в реляційних таблицях відкритого формату, доступ до них здійснюється через механізм ODBC. У стандартному постачанні це таблиці поширеного формату MDB, робота з якими здійснюється безпосередньо з програм, без використання MS ACCESS. Структура бази даних повністю і детально документована, так що кваліфікований користувач може за допомогою звичайних SQL-запитів отримати доступ до даних, що зберігаються, використовуючи їх на свій розсуд (наприклад, створюючи будь-які додатки власними силами). Більш того, опис структури бази даних ніколи не старіє - він динамічно створюється спеціальним генератором описів. Якщо в процесі експлуатації системи якась частина таблиць або полів даних зазнає змін (наприклад, змінюється склад параметрів, що паспортизуються, або з'являється новий класифікатор), ці зміни автоматично знаходять своє відображення в документі опису бази даних. Така відкритість форматів диктується вимогами дотримання прав власності Клієнта на свою інформацію (рос.). Ми подбали про те, щоб наш Клієнт завжди мав можливість самостійно витягти, зберегти або перенести в іншу інформаційну систему власні дані, якщо на те буде необхідність або просто бажання.


Чи існують якісь знижки і додаткові послуги, і за яких умов вони діють?

При поставці ІГС "CityCom" і її додатків застосовується два види знижок з вартості по прайс-листу. Один з них - за "комплексність": Базовий комплекс на другий і кожен наступний вид інженерних комунікацій для одного клієнта (як, наприклад, управління житлово-комунального господарства міста) поставляється з прогресуючою знижкою від 10% до 50%. Інший вид знижок, - "за обсяг", - діє на обсяг функціональної комплектації системи, що поставляється для кожного виду мереж. Комбінація цих двох видів знижок може дати досить відчутну економію. Існує і спеціальна пропозиція з технічної підтримки після закінчення шестимісячного терміну гарантійного супроводу: якщо Клієнт докуповує який-небудь додаток, розширюючи функціональність інформаційної системи, він автоматично отримує супровід і технічну підтримку на черговий гарантійний термін, і ця умова застосовується до всього комплексу в цілому. З урахуванням того, що післягарантійний супровід є платним, можна сказати, що таким чином ми стимулюємо замовника до розвитку. Крім перерахованих пільг, ми в якості додаткового сервісу безкоштовно здійснюємо:
- разову конвертацію наявних "електронних" графічних матеріалів в формат даних ІГС "CityCom";
- навчання персоналу безпосередньо на об'єкті впровадження;
- оновлення версій програмного забезпечення в міру їх появи;
- настройку і конфігурацію робочих місць.


Які вимоги до технічних засобів?

Платформа
Для систем подібного класу ІГС "CityCom" вкрай невимоглива до апаратних ресурсів. "CityCom" в повнофункціональній комплектації цілком задовільно працює на слабких за сучасними мірками комп'ютерах. Ми рекомендуємо нашим користувачам використовувати апаратну платформу на базі процесорів з тактовою частотою 2 ГГц і вище, а оперативну пам'ять не нижче 2 Гб.
Операційні системи
Підтримуються версії Microsoft Windows, починаючи з XP.
Відеоадаптер і монітор
Потрібна роздільна здатність екрану від 1024х768 пікселів, більше то краще. Іноді виявляється дуже зручно працювати одночасно з двома дисплеями.
Жорсткий диск
Чим вище швидкість доступу до диска, тим більш помітним буде підвищення продуктивності, оскільки цей ресурс комп'ютера задіяний ІГС "CityCom" максимально. Наприклад, під час проведення гідравлічного розрахунку мережі 90% часу витрачається на операції читання/запису бази даних. Не варто нехтувати цим ресурсом, особливо це стосується сервера даних.
Локальна мережа та інтернет
При одночасній роботі до 10 робочих місць ІГС "CityCom" звичайної 100-мегабитной мережі цілком достатньо. При збільшенні кількості робочих місць швидкість реакції системи може зменшитися. Тому там, де необхідна одночасна робота з "CityCom" на 10 і більше комп'ютерах, ми рекомендуємо переходити на термінальний режим (реалізується стандартними засобами Windows або спеціальними додатками класу "тонкий клієнт"), перенісши все операційне навантаження на сервер застосунків. Ця ж рекомендація діє для віддалених робочих місць, пов'язаних з сервером низькошвидкісними каналами "останньої милі" (наприклад, GPRS, що дозволяє віддалено працювати з системою навіть з КПК, "в чистому полі"). Для "хмарного" сервісу важлива наявність постійного зовнішнього каналу зв'язку не менше 256 К/с.
Периферія
Якщо графічне представлення базується на основі стандартних планшетів 1: 500 або 1: 2000, то для їх роздруківки рекомендується плоттер формату A1. У всіх інших випадках цілком достатньо звичайного принтера, краще кольорового. Для оцифровки графічної інформації з паперових носіїв може знадобитися сканер або 3-5-мегапіксельний цифровий фотоапарат з пристойною оптикою і штативом.