Ми допоможемо вам стати кращими в галузі Тел./факс +38(057)719-57-72   e-mail: model@citycom.kharkov.ua

Базовий комплекс ІГС "CityCom-ГазГраф"
Підсистема "Гідравліка"
Підсистема "Локалізація аварій"
Підсистема "Профіль"
Підсистема "Пошкодження"
Підсистема "Перемикання"
Підсистема "Заявки"
Підсистема "АСК ТП"
Підсистема "Абоненти"

Скачати презентацію Інформаційно-графічна система "CityCom-ГазГраф"


 

Информаційний проект на основі "CityCom-ГазГраф", реалізований на підприємстві газопостачання.

Вирішення різних прикладних завдань: локалізація аварійних ситуацій, ведення диспетчерських журналів, аналіз аварійних заявок, гідравлічний розрахунок газорозподільних мереж. Виділення, звіти, довідки; АРМ диспетчера; підсистема "Моніторинг автомобілів ОДС".


Базовий комплекс ІГС "CityCom-ГазГраф"

Базовий комплекс ІГС "CityCom-ГазГраф" містить всю функціональність, необхідну для графічного представлення та опису газотранспортних і газорозподільних мереж на масштабному або умовно-масштабному плані місцевості, включно з базою даних паспортизації мереж і інструментарієм для введення і коректування даних. До складу базового комплексу включені також усі необхідні види тематичних розфарбувань, графічних виділень, довідкових та звітних документів, які формуються на підставі інформації, що міститься в базі даних паспортизації.

Більш докладний опис Базового комплексу ІГС "CityCom"...

Паспортизація мереж

У Базовий комплекс входять процедури технологічного введення, що дозволяють коректно заповнити базу даних характеристик вузлів і ділянок, транспортних та розподільних мереж газопостачання. Серед цих характеристик є як необхідні для проведення гідравлічного розрахунку і вирішення інших розрахунково-аналітичних завдань, так і чисто довідкові: матеріали труб, балансова належність, телефон абонента і т. д.

В рамках кожного інформаційного проекту є власна класифікація типів вузлів, що складається не менш ніж з 4 позицій (джерела, споживачі, розвилки, камери). Кількість типів вузлів не обмежена, в середньому вона становить 8-12. Ділянки газопровідної мережі, що з'єднують суміжні вузли, також можуть бути класифіковані, наприклад: мережі високого, середнього, низького тисків.

Для вузлів і ділянок кожного з типів є свій набір паспортних характеристик, узгоджуваних з замовником на етапі розробки Технічного завдання. Паспорт вузла або ділянки може містити кілька десятків параметрів.

Практично всі необхідні довідники та технологічні класифікатори (матеріали труб, види прокладки, типи арматури та агрегатів тощо) також узгоджуються із замовником і поставляються у складі інструментарію, що значно спрощує і формалізує введення паспортів. Виняток становлять такі параметри, значення яких не можуть бути обрані з класифікованого ряду (навантаження, довжини, геодезичні позначки тощо) і повинні заноситися напряму у відповідні поля екранних форм.

Крім семантичної інформації про об'єкти мережі, паспортизація передбачає і можливість створення графічних деталізованих схем вузлів і ділянок, що містять інформацію про комутацію трубопроводів всередині вузлів, запірну арматуру, прив'язку до місцевості, наявність та розташування технологічного обладнання. Для цього існує спеціалізований графічний редактор з набором всіх необхідних примітивів. Особливість цього графічного редактора полягає в тому, що при створенні зображення внутрішньої схеми вузла він автоматично створює і включає до моделі мережі топологічну структуру зв'язності другого (вкладеного) рівня. Крім того, можлива одночасна паспортизація технологічного обладнання, зображеного на цих схемах.

Є можливість включення в паспорти об'єктів довільних документів, формат яких підтримується операційною системою і встановленими додатками, наприклад: фотозображення об'єкта, фільм пов'язано] з об'єктом події, договір з абонентом і т. п.

 

Підсистема "Гідравліка"

Підсистема включає в себе повний набір функціональних компонент і відповідні їм інформаційні структури бази даних, необхідні для гідравлічного розрахунку і моделювання мереж газопостачання.

Розмірність мереж, кількість кілець, кількість джерел, що працюють на загальну мережу - не обмежені.

Розрахунок гідравлічного режиму

Гідравлічний розрахунок здійснюється окремо для мереж високого, середнього та низького тиску. При цьому вузли - споживачі мереж високого тиску є одночасно джерелами для мереж більш низького тиску.

Як правило, по вузлам-споживачам (абонентам) задаються навантаження (ліміти), за джерелами - тиску на вихідних колекторах (гребінках). В окремих випадках можливе завдання тисків на споживачах замість витрат (хоча це навряд чи доцільно, оскільки ускладнює зведення матеріального балансу і калібрування моделі). Результатом розрахунку є повне потокорозподілення в мережі і тиск у всіх її точках.

Гідравлічні опори ділянок трубопроводів визначаються їх довжиною, внутрішнім діаметром, матеріалом, коефіцієнтом шорсткості. Залежності для визначення гідравлічних опорів, а також втрат тиску на ділянках як функції витрати мають різний вигляд для високого, середнього і низького тиску.

Інструментарій підсистеми включає в себе табличні та графічні засоби аналізу отриманого в результаті розрахунку гідравлічного режиму, включно з п'єзометричними графіками.

Гідравлічний розрахунок є інструментом імітаційного моделювання. З його допомогою можлива відповідь на питання, що станеться з режимом в мережі при тих чи інших штатних або аварійних впливах, а також при різних умовах газоспоживання в силу добової або нерегулярної нерівномірності.

Про ситуаційне моделювання за допомогою інструментарію гідравлічного розрахунку можна говорити тільки у випадку, коли гідравлічна модель відкалібрована. Калібрування моделі - процес ідентифікації і тонкої настройки наборів вихідних даних таким чином, щоб забезпечити максимальне наближення результатів розрахунку до даних натурних вимірювань. Калібрувальний інструментарій включений в підсистему і коротко описаний нижче, методика калібрування залежить від безлічі обставин конкретної експлуатуючої організації.

Моделювання перемикань

Це саме той інструмент, який, головним чином, дозволяє говорити про "гідравлічну модель" мережі. Суть полягає в автоматичному відстеженні системою стану запірно-регулюючої арматури і газокомпресорних агрегатів в базі даних опису мережі. Будь-яке перемикання на схемі мережі тягне за собою автоматичний перерахунок гідравліки, і, таким чином, в будь-який момент часу користувач бачить той гідравлічний режим, який відповідає поточному стану всієї сукупності запірно-регулюючої арматури та компресорного обладнання.

Перемикання можуть бути як поодинокими, так і груповими, для будь-якої обраної (зазначеної) сукупності перемикаючих елементів.

Вентилі типу "дросель", крім двох крайніх станів (відкритий/закритий), можуть мати проміжний стан "притиснутий", який визначається відсотками відкриття клапана, або в числі оборотів штока. При цьому стані вентиль моделюється своїм гідравлічним опором, розрахованим за характеристикою клапана.

Для споживачів перемиканням є будь-яка з таких дій:
- включення/відключення навантаження;
- обмеження навантаження (у % від паспортної, в т. ч. і понад 100%);
- зміна виду навантаження зі списку, наявного в паспорті (проектна/фактична...)

Передбачена генерація спеціальних звітів по відключених/включених абонентах і ділянках мережі, стан яких змінився внаслідок останнього одиничного або групового перемикання. Ці звіти можуть, за бажанням користувача, містити будь-яку інформацію про ці об'єкти, що є в базі даних.

Режим моделювання дозволяє оперативно одержувати відповіді на питання типу "Що буде, якщо...?" Це дає можливість уникнути помилкових дій при регулюванні режиму і перемиканнях на реальній мережі, які можуть спричинити неприємні і навіть фатальні наслідки.

Модельні бази

Гідравлічна підсистема дозволяє моделювати довільні режими, в тому числі аварійні та перспективні, за піковим, середнім чи мінімальним газоспоживанням. Оскільки будь-яке моделювання передбачає внесення в модель якихось змін з метою відтворення режимних наслідків цих змін, очевидно, що такі зміни спотворюють реальні дані, що описують експлуатовану мережу в її поточному стані. Це категорично неприпустимо.

Тому підсистема "Гідравліка" містить спеціальний інструментарій, що дозволяє для цілей моделювання створювати й адмініструвати спеціальні "модельні" бази - набори даних, що є копіями основної (контрольної) бази даних паспортизації, на яких можна проводити будь-які маніпуляції без ризику спотворити або пошкодити контрольну базу. 

Крім свободи маніпуляцій, цей механізм також забезпечує можливість здійснення порівняльного аналізу різних режимів, реалізованих у модельних базах. Зокрема, чудовим аналітичним інструментом є порівняльний п’єзометричний графік, на якому наочно видно зміну режиму, що сталася внаслідок тих чи інших маніпуляцій, або імітації режиму у різні години доби і дні тижня.

П'єзометричні графіки

Це важливий аналітичний інструмент інженера-гидравлиста. П’єзометр це графічний документ, на якому зображена лінія тиску у газопроводі, а також профіль рельєфу місцевості вздовж певного шляху, що сполучає між собою два довільних вузла мережі за нерозривним потоком транспортованого газу. На п’єзометричному графіку наочно представлені всі основні характеристики гідравлічного режиму по вузлах і ділянках уздовж обраного шляху: манометричний та повний тиск, повні і питомі втрати тиску на ділянках, витрати і т. д.

Побудові п’єзометричного графіка передує вибір потрібного шляху. Для цієї мети на схемі мережі відзначаються не менше двох вузлів, через які повинен пройти обраний шлях. У загальному випадку може існувати більше одного шляху, що сполучає задані точки. В цьому випадку для однозначного визначення результату можна вказати проміжні точки, або змінити критерій пошуку шляху (це може бути мінімізація кількості ділянок, мінімізація гідравлічного опору або мінімізація сумарної довжини). Шлях будується програмою автоматично з урахуванням стану запірної арматури у вузлах комутації (камерах і вентильних майданчиках), знайдений шлях "підсвічується" на екрані кольором виділення.

Після вибору необхідного шляху одним кліком миші будується п’єзометричний графік. Склад інформації, що на ньому відображається, легенда і масштаб представлення легко настроюються користувачем у зручному для нього вигляді. Серед інших налаштувань є можливість виділити на графіку порушення гідравлічного режиму, критерії порушень задаються користувачем. Графік може бути при необхідності надрукований або експортований в інші програми через буфер обміну Windows.

На одному координатному полі можуть бути одночасно побудовані порівняльні графіки режимів, побудовані за модельними базами. Типи і колір ліній і точок графіка легко налаштовуються, так щоб графіки різних режимів на одному полі було легко відрізнити.

У разі наявності зв'язку ІГС "CityCom-ГазГраф" з АСК ТП на п’єзометричному графіку можливо, крім розрахункових ліній тисків, показати реальні вузлові тиски, що виміряні безпосередньо датчиками на мережі. Це дозволяє зіставити режим, отриманий в результаті розрахунку, з даними фактичних замірів, і сильно спрощує процес калібрування розрахункової гідравлічної моделі.

П’єзометричний графік є незамінним інструментом при калібруванні моделі, оскільки графічна інтерпретація гідравлічного режиму дозволяє одночасно якісно і кількісно оцінити поправки, які необхідно внести в розрахункову модель, щоб вона найбільш адекватно повторювала "гідравлічну поведінку" реальної мережі в життіи.

Групові зміни характеристик навантажень за заданими критеріями

У підсистемі "Гідравліка" є спеціальний інструмент для здійснення масових змін характеристик навантажень споживачів з метою моделювання - таким чином, щоб при цьому не міняти паспортні значення навантажень абонентів.

Цей інструмент дозволяє застосувати загальне правило зміни характеристик навантаження одночасно для деякої сукупності споживачів, що визначається заданим критерієм відбору, зокрема:
- по всій базі даних;
- за однією зі зв'язаних компонент (зон газопостачання);
- за деякою графічною областю, заданою довільним багатокутником;
- за типом об'єктів (житло, адміністративні будівлі, промисловість тощо);
- за ознакою відомчої підпорядкованості;
- за ознакою адміністративного поділу і т. п.
Критерії відбору можуть бути будь-якими, єдина істотна вимога: відповідна інформація, на підставі якої будується критеріальний відбір, повинна бути присутня в базі даних опису споживачів.

Для споживачів, відібраних за заданим критерієм, можна виконати одну з таких змін характеристик навантаження:
- включення/відключення навантаження;
- обмеження навантаження (у % від паспортного, в т. ч. і понад 100%);
- зміна способу завдання навантаження зі списку, наявного в паспорті (проектна/фактична/...)

Після проведення серії змін характеристик навантажень автоматично проводиться перерахунок гідравліки, результати якого відразу ж доступні для візуалізації на схемі і аналізу.

Оскільки при зміні характеристик навантаження паспорта споживачів не змінюються, дуже просто повернутися до вихідного стану моделі, що визначається паспортними значеннями навантажень.

Групові зміни характеристик ділянок мережі за заданими критеріями

Даний інструмент застосовується для різних цілей і задач моделювання, однак його основне призначення - калібрування математичної моделі мережі. Реальна мережа завжди має фізичні характеристики, що відрізняються від проектних, в силу змін, що відбуваються у часі. Крім того, значну кількість місцевих опорів не завжди можливо адекватно врахувати в моделі. Очевидно, що ці параметри впливають на гідравлічні опори ділянок трубопроводів, і в масштабах мережі в цілому це може приводити до дуже значних розбіжностей результатів гідравлічного розрахунку за "проектним" значеннями з реальним гідравлічним режимом в мережі. З іншого боку, виміряти дійсні значення шорсткостей і місцевих опорів ділянок існуючої мережі практично неможливо. Тому ці значення можна лише непрямим чином оцінити на підставі порівняння реального режиму з результатами розрахунків на математичній моделі, і внести в модель відповідні поправки. В цьому, в першому наближенні, і полягає процес калібрування.

Інструмент групових операцій дозволяє виконати зміни характеристик для підмножини ділянок мережі, що визначається заданим критерієм відбору, зокрема:
- по всій базі даних;
- за однією з зв'язаних компонент (зон газопостачання);
- за деякою графічної областю, заданою довільним багатокутником;
- уздовж обраного шляху;
При цьому на будь-який "просторовий" критерій може бути накладена суперпозиція критеріїв відбору за класифікаційними ознаками:
- по матеріалу трубопроводів;
- по ділянках певного умовного діаметра;
- по ділянках певного способу прокладки, і т. п.
Критерії відбору можуть бути довільними при дотриманні основної вимоги: інформація, на підставі якої будується відбір, повинна бути присутня в явному вигляді в паспортних описах ділянок.

Для ділянок мереж, відібраних за певної сукупності критеріїв, можна зробити будь-яку з наступних операцій:
- зміна еквівалентної шорсткості;
- зміна коефіцієнта місцевих опорів;
- зміна способу розрахунку опору.

Після проведення серії змін характеристик ділянок трубопроводів автоматично проводиться перерахунок гідравліки, результати якого відразу ж доступні для візуалізації на схемі і аналізу.

Оскільки при зміні характеристик ділянок мережі їхні паспорти не модифікуються, в будь-який момент можна повернутися до вихідного стану моделі, що визначається паспортними значеннями характеристик ділянок.

Табличні і графічні аналітичні інструменти

Поряд з найбільш затребуваним інструментом, - п’єзометричними графіками, - підсистема забезпечена великою кількістю зручних засобів аналізу. Зокрема, наступні::

 •  "гідравлічне" розфарбування мережі: різними кольорами виділяються включені, відключені і тупикові ділянки мереж;
 •  спеціальні розфарбування мережі за значеннями різних характеристик режиму (по швидкості, по зонам тисків, за питомою втратою напору на ділянках тощо);
 •  графічні виділення (виділення кольором чи іншим способом вузлів та/або ділянок за деяким критерієм), наприклад: споживачі з низьким тиском на вводі, вузли з "притиснутими" засувками, ділянки з перевищенням заданої швидкості потоку, і т. п.
 •  розстановка значків-стрілок, що вказують напрямок руху транспортованого газу трубопроводами
 •  підпис на схемі значень витрат по ділянках і тисків у вузлах мережі;
 •  довільні табличні аналітичні документи, побудовані на вихідних даних та результатів розрахунку;
 •  гідравлічні довідки по окремим вузлам, ділянкам, джерелам та споживачам;
 •  довільні запити та вибірки з бази даних, що містять будь-які описані функції від параметрів режиму.

Набір зображень, графічних виділень та аналітичних документів нічим не обмежений, крім потреб користувача і дотримання загального принципу: групувати, фільтрувати та аналізувати можна лише ті дані, які в явному вигляді присутні в базі даних проекту, або можуть бути виведені з них.

 

Підсистема "Локалізація аварій"

Одна з найбільш затребуваних підсистем для газорозподільних мереж призначена для формування та видачі рекомендацій щодо локалізації аварійних ділянок.

За вибраними на схемі газорозподільної мережі одним або кількома аварійними ділянками програма автоматично знаходить перелік найближчої доступної запірної арматури, яку необхідно перекрити для їх локалізації. Ділянка вважається локалізованою, якщо вона не з'єднується потоком газу з вузлами мережі, визначеними як джерела. Запірна арматура, позначена як несправна або недоступна, виключається алгоритмом з переліку арматури для вироблення рекомендацій по локалізації.

В результаті відпрацювання запиту на локалізацію аварійних ділянок результуюча локалізована область (частина мережі, відключена від газопостачання) на схемі перефарбовується кольором виділення, що дозволяє відразу візуально оцінити розмір фрагмента газорозподільної мережі, що відключається.

Як результат виконання локалізації, користувач може отримати різноманітні звіти за локалізованою областю: перелік споживачів мережі, що будуть відключені, список відключених вузлів, що містять певне обладнання, загальну довжину і обсяг мережі, що відключається, а також ряд інших довідкових відомостей.. 

 

Підсистема "Профіль"

Цей інструмент призначений для автоматичної побудови поздовжнього профілю траси трубопроводів уздовж обраного шляху. На графічному документі зображується профіль земної поверхні, лінія глибини/висоти закладення трубопроводів, геометричні розміри колодязів, інша необхідна довідкова інформація.

Побудові профілю передує вибір потрібного шляху. Для цієї мети на схемі мережі відзначаються не менше двох вузлів, через які повинен пройти обраний шлях. У загальному випадку, в силу можливої закільцованості газорозподільних мереж, може існувати більше одного шляху, що сполучає задані точки. В цьому випадку для однозначного визначення результату слід вказати проміжні точки, або змінити критерій пошуку шляху (це може бути мінімізація кількості ділянок, мінімізація гідравлічного опору або мінімізація сумарної довжини). Шлях будується програмою автоматично, знайдений шлях "світиться" на екрані кольором виділення. На відміну від п’єзометричного графіка, шлях для побудови поздовжнього профілю знаходиться програмою без урахування стану запірної арматури у вузлах комутації (камерах і вентильних майданчиках).

Після вибору необхідного шляху, одним кліком миші будується поздовжній профіль. Склад інформації, що відображається на ньому, легенда і масштаб представлення легко настроюються користувачем у зручному для нього вигляді.

 

Підсистема "Пошкодження"

Даний інструмент призначений для ведення та обробки архіву пошкодження мереж.

Кожен запис електронного журналу ушкоджень пов'язаний з конкретною ділянкою або вузлом мережі, зображеним на схемі. При формуванні нового запису пошкоджену ділянку (вузол) може бути знайдено і обрано на графічному поданні мережі, або в діалозі - за адресою чи іншим пошуковим критерієм. Паспортні дані пошкодженої ділянки (вузла) автоматично потрапляють у журнал пошкоджень.

По кожному пошкодженню в журнал заноситься набір даних, що характеризують як характер самого пошкодження, так і відомості про моменти виявлення і ліквідації. Підсистема автоматично відстежує стан записів про пошкодження. Види пошкоджень, аварій і несправностей класифіковані, що, з одного боку, значно спрощує введення, а з іншого боку - дає можливість статистичної обробки журналу з видачею різноманітних звітів про пошкоджуваності.

Пошкодження можуть бути зображені у графічному вигляді на схемі мереж спеціальними умовними позначеннями, що забезпечує візуальну оцінку їх територіальної роздрібненості і виявлення зон концентрації.

Прямий зв'язок журналу ушкоджень з базою даних інформаційного опису мереж дозволяє не тільки сформувати звіт про пошкодження обладнання за будь-який період, але і легко вирішувати зворотню задачу: наприклад, для певної ділянки отримати довідку про те, коли і які на ньому мали місце аварії, пошкодження або несправності.

 

Підсистема "Перемикання"

Ця підсистема призначена для експлуатації в диспетчерській службі і дозволяє вести електронний журнал перемикань на мережі.

На відміну від "модельного" режиму перемикань, реалізованого в рамках підсистеми "Гідравліка", тут всі перемикання ведуться на контрольній диспетчерській базі, при цьому для кожного перемикання фіксується штамп часу та ПІБ диспетчера, який його здійснив. У системі ведеться список осіб, допущених до здійснення перемикань (як правило, це працівники диспетчерської служби) і здійснюється їх автентифікація. Таким чином, контрольна диспетчерська модель мережі в будь-який момент часу відображає реальний стан всіх динамічних елементів (вентилів, джерел, регуляторів), а в інформаційній системі зареєстровані всі зміни в часі станів перемикань об'єктів. У всьому іншому здійснення перемикань не відрізняється від "модельного": виконується автоматичний перерахунок гідравліки, генеруються звіти про відключення і т. д.

 

Підсистема "Заявки" (служба "104")

Дана підсистема - один з основних елементів "диспетчерської" функціональності ІГС "CityCom-ГазГраф", що одночасно є найбільш природним засобом перманентної актуалізації інформаційної моделі.

Однією з основних функцій диспетчерської служби є контроль за виконанням планових і аварійних ремонтно-відновних робіт на основі журналу (картки) заявок. У підсистемі "Заявки" реалізована технологія комп'ютерного ведення журналів заявок, що забезпечує наступні основні можливості:

 • значне спрощення процедур контролю за роботами з заявками (вибірка заявок за етапами їх "життєвого циклу", перегляд усіх заявок по заданому об'єкту і т. д.);
 • швидкий пошук необхідної заявки за налаштовуваним критерієм пошуку;
 • ведення архіву дефектів на мережах і виконуваних за заявками робіт на основі формалізованого класифікатора, з підбиттям підсумків за часовий інтервал;
 • можливість автоматичного формування різноманітних звітів за заявками;
 • графічне відображення місць дефектів на схемі мережі;
 • ведення журналу використання машин і механізмів;
 • ведення журналу роботи членів бригади за заявками;
 • швидкі переходи від журналу заявок до схеми мережі і навпаки;

а також інші функції, які значно полегшують роботу диспетчерської служби.

Як видно з переліку функцій, підсистема "Пошкодження" входить сюди лише як одна із складових частин, оскільки через механізм диспетчерських заявок проводяться не тільки роботи, пов'язані з аваріями та пошкодженнями, але і планові ремонтно-відновні та профілактичні заходи.

Кожна заявка має життєвий цикл, що включає кілька етапів від "прийняття" до "закриття" і передачі в архів. На кожному підприємстві самі етапи життєвого циклу заявок, а також алгоритм обробки заявки на кожному з них можуть відрізнятися, і це адекватно відбивається на функціонуванні підсистеми.

Практично всі події, у результаті яких можуть змінитися суттєві дані в паспортах об'єктів (довжини і діаметри трубопроводів, вид прокладки, матеріал трубопроводу, схеми і структури камер тощо), неодмінно знаходять своє відображення в диспетчерських журналах заявок. З цієї причини підсистема "Заявки" де-факто стає інструментом постійної актуалізації інформаційного опису мереж, що є додатковим серйозним аргументом на користь впровадження цієї підсистеми поряд з Базовим комплексом ІГС "CityCom-ГазГраф".

 

Підсистема "АСУ ТП"

Якщо в підприємстві, що експлуатує мережу, існує і функціонує система автоматизованого збору телевимірювань з віддалених датчиків, то одержувані по каналах телеметрії дані можна з заданим інтервалом періодичності відображати на графічному поданні мереж, а також звітних та аналітичних документах в середовищі ІГС "CityCom-ГазГраф".

Крім очевидної зручності оперативного моніторингу параметрів режиму, поєднання ІГС "CityCom-ГазГраф" із засобами АСУ ТП і SCADA дає надзвичайно зручний та ефективний інструмент для калібрування математичної розрахункової моделі мереж, без якої неможливо отримати адекватну відповідь на питання "Що буде, якщо...?"

 

Підсистема "Абоненти"

Найчастіше абонентські відділи і служби приєднання мають свої локальні інформаційні системи, призначені для обліку договорів, навантажень (лімітів), ведення взаєморозрахунків і т. п. В рамках цих систем так чи інакше описуються ті ж самі об'єкти, які в ІГС "CityCom-ГазГраф" фігурують в якості вузлів-споживачів моделі системи газопостачання. Дублювання тих самих даних в двох різних інформаційних середовищах подвоює роботу по веденню та актуалізації баз даних. До того ж імовірність розсинхронізації інформації у не пов'язаних між собою системах близька до 100%.

В рамках ІГС "CityCom-ГазГраф" можливе створення спеціального механізму автоматизованого регламентного обміну "абонентською" інформацією з відокремленими інформаційними системами, що експлуатуються у відповідних службах підприємства. Цей механізм дозволяє, у відповідності з узгодженим регламентом, оновлювати навантажувальні і описові характеристики споживачів в інформаційній моделі "CityCom-ГазГраф" за даними служб, відповідальних за їх достовірність. Тим самим знижуються трудовитрати на актуалізацію даних та практично виключається їх неузгодженість.