Ми допоможемо вам стати кращими в галузі Тел./факс +38(057)719-57-72   e-mail: model@citycom.kharkov.ua

CityCom-GIS - "розумна" інформатизація комунальних служб

CityCom-GIS - базова програмна платформа комунального підприємства

Кожен з «галузевих» Базових комплексів ІГС «CityCom» являє собою функціональну платформу і призначене для користувача середовище, що включає в себе:

  • ГІС-компоненту з багатовіконним інтерфейсом, пошаровим поданням об'єктів і повним набором функцій, властивих ГІС та забезпечуючих топологічно коректне введення, коригування, візуалізацію і обробку даних;
  • багатокритерійний інформаційно-пошуковий функціонал;
  • інструментарій для графічного, топологічного і семантичного опису мереж інженерних комунікацій, що представляє собою єдину інформаційно-аналітичну модель;
  • спеціальним чином сконфігуровану базу даних відкритого формату, розраховану на багато користувачів, що містить всю інформацію, необхідну для функціонування комплексу - від графічних даних до паспортів устаткування мереж;
  • аналітичний інструментарій, що включає в себе як графічні (розмальовки, виділення, підписи), так і табличні (довідки, запити, звіти, документи) методи аналізу даних;
  • інструментарій для каталогізації «зовнішніх» документів і мультимедійних даних (фотозображення, відеофрагменти, документи Office і т.п.) з прив'язкою їх до конкретних об'єктів мереж;
  • Засоби для міжсистемного обміну графічною інформацією зі сторонніми ГІС з використанням стандартних обмінних форматів.

       Задати питанняПаспортизація обладнання та інформаційна модель мереж


Базові комплекси різних галузевих підсистем CityCom («ТеплоГраф», «ГідроГраф», «ГазГраф», «ЕлГраф») розрізняються між собою в частині, що стосується графічного представлення і опису інженерних мереж. Для кожної галузевої підсистеми використовується властивий відповідній технологічній області (інструментарій): набори довідників і класифікаторів, термінологія, умовні графічні зображення, склад інформації по мережах, що паспортизуються та їх об'єктів, набори довідок і вихідних документів, процедури введення та обробки даних.


По суті, Базовий комплекс будь-якої з галузевих підсистем ІГС «CityCom» являє собою цілком закінчений інструмент «повного циклу» для створення як завгодно докладної інформаційної моделі, що дозволяє повністю вирішити задачу паспортизації мереж і обладнання на базі масштабного або умовно-масштабного графічного представлення на плані місцевості. Така інформаційна модель є основою для вирішення великої кількості експлуатаційних і виробничо-технічних завдань.

Будучи функціонально закінченою інформаційно-довідковою системою, яка повністю покриває задачі графічної візуалізації та паспортизації мереж з прив'язкою до плану місцевості, Базовий комплекс ІГС «CityCom» в той же час дає можливість практично нескінченно нарощувати функціональність системи, поступово доповнюючи її змістовними додатками і конфігуруючи цільові АРМи ( автоматизовані робочі місця) на загальній для всіх користувачів інформаційній платформі.

План місцевості


У частині, що стосується роботи з топоосновою (планом місцевості і забудови), Базовий комплекс для галузевих підсистем ІГС «CityCom» («ТеплоГраф», «ГідроГраф», «ГазГраф», «ЕлГраф») функціонально і змістовно побудований абсолютно однаково. Він містить в собі всі компоненти, необхідні для графічного представлення і опису плану місцевості, включаючи класифікатори типів будівель, адресний реєстр будівель, побудований на довіднику міських найменувань, набори, таких, що настроюються, типів ліній і позначень для графічного представлення плану міста, з угрупованням певних типів графічних зображень по логічним рівням (слоям) відображення.

Базовий комплекс містить ряд інструментів, що дозволяють як імпортувати в систему існуючий у векторному електроному поданні «зовнішній» план міста, так і створити такий електронний план з існуючих паперових носіїв «з нуля» власними силами. Вбудовані засоби прив'язування растрових зображень по прямокутній координатній сітці або реперним точкам для подальшого оцифрування (вимальовування) об'єктів плану місцевості та мереж дозволяє без зусиль використовувати для цілей створення електронного плану технології сканування паперових носіїв або навіть звичайний цифровий фотоапарат.


Інженерні комунікації


Залежно від того, який саме вид інженерних мереж описується засобами Базового комплексу, він має кілька галузевих предметних модифікацій: Під час вимальовування схем комунікацій засобами «CityCom» одночасно з графічним зображенням автоматично створюється повна топологічна модель зв'язності мереж, що є основою розрахунково-аналітичної математичної моделі. 

Модель зв'язності є дворівневою: вона включає в себе як опис зовнішньої зв'язності вузлів мережі, так і опис внутрішньої топології самих вузлів. Так, наприклад, в разі теплових мереж: зовнішня зв'язність описує зв'язок теплових камер за допомогою з'єднуючих їх ділянок, а топологія вузлів описує внутрішню схему комутації трубопроводів в тепловій камері, включаючи арматуру. При формуванні повної моделі зв'язності враховується стан динамічних елементів - комутуючих пристроїв (наприклад: засувка - відкрита, закрита, притиснута).

Під час графічного введення мережі з виконавчої зйомки або за результатами уточнення обхідниками розташування об'єктів на місцевості для «точкових» об'єктів (колодязі, врізки) можливе зазначення місця розташування об'єктів на плані прив'язками до фіксованих точках плану (наприклад, до кутів прилеглих будівель).

Кожна з галузевих підсистем Базового комплексу «CityCom» містить в собі інструментарій для повного інформаційного опису (паспортизації) відповідного виду комунікацій, що базується на створеному графічному поданні. При цьому для кожного виду мереж використовуються всі необхідні довідники і класифікатори, а також термінологія і база правил даної конкретної предметної області. Це означає, що не можна коректно описати, скажімо, мережі водопостачання за допомогою ІГС «CityCom-ТеплоГраф», а слід для цих цілей застосовувати «CityCom-ГідроГраф».

Сукупність інформаційних моделей декількох видів мереж одночасно може бути реалізована засобами ІГС «CityCom» у вигляді пошаровим інтегральної моделі, де під «шаром» розуміється вся сукупність об'єктів, що відносяться до одного виду інженерних комунікацій. При цьому візуалізується на екрані комп'ютера набір предметних «шарів» може бути налаштований користувачем в довільному складі - від «всі види мереж на повному плані» до, наприклад, «тільки магістральні водоводи на тлі кордонів кварталів».

База даних проекту

Базовий комплекс ІГС «CityCom» містить в своєму складі спеціальним чином організовану базу даних (БД), що є інформаційною платформою для всіх без винятку завдань, що вирішуються системою. У ній зберігається вся інформація користувача і службова інформація, повністю описує як графічні, так і семантичні дані за планом місцевості та інженерних мереж, а також закладена в даний інформаційний проект функціональність.

Детальний опис формату зберігання даних в БД для кожного конкретного проекту автоматично генерується спеціально створеної для цієї мети програмою. Користувач, таким чином, має можливість використовувати свої дані так, як вважатиме за потрібне - від створення власних аналітичних додатків до перенесення даних в іншу інформаційну середу. Цим забезпечується дотримання права власності користувача на інформацію, яка по суті є його майном, вельми і вельми цінним.

Розраховане на багато користувачів мережеве середовище

В мережевому (основному) варіанті використання ІГС "CityCom" з інформаційною системою може одночасно працювати довільну кількість користувачів. При цьому зміни, вироблені в графічній або семантичної (описової) інформації, відразу ж стають доступними всім іншим користувачам системи.

Робочі місця можуть бути налаштовані різноманітно по функціональності і прав доступу до даних і тим або іншим операціям з ними. Ідентифікація користувачів і розмежування прав доступу здійснюється за індивідуальними чи груповими ключами (паролями). При цьому конфігурація робочого місця прив'язана не до конкретного комп'ютера в локальній мережі, а до кожного конкретного користувача (або групі користувачів) системи. Інакше кажучи, переходячи від комп'ютера до комп'ютера, будь-який користувач бачить на екрані "своє" робоче середовище.