Ми допоможемо вам стати кращими в галузі Тел./факс +38(057)719-57-72   e-mail: model@citycom.kharkov.ua

ІГС CityCom-ТеплоГраф - вирішення задач теплопостачання

CityCom-ТеплоГраф - це спеціалізована ГІС з комплексом підсистем для створення електронних моделей теплових мереж та вирішення виробничих завдань теплопостачальних підприємств


Базовий комплекс ІГС "CityCom-ТеплоГраф": 
паспортизація теплових мереж і обладнання

Базовий комплекс ІГС CityCom-ТеплоГраф" складається з двох компонент:

  1. Спеціалізованої ГІС-платформи, розробленої для ефективного вирішення завдань експлуатації міських інженерних мереж теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання і т. д. 

  2. Бази знань, довідників та класифікаторів предметної області "теплопостачання", необхідних для паспортизації теплових мереж і обладнання
Базовий комплекс ІГС "CityCom-ТеплоГраф" містить всю функціональність, необхідну для графічного представлення та опису теплових мереж (у т. ч. мереж ГВП) на масштабному або умовно-масштабному плані місцевості, включно з базою даних паспортизації теплових мереж та інструментами для введення і корегування даних.
До складу Базового комплексу включені також усі необхідні види тематичних розфарбувань, графічних виділень, довідкових та звітних документів, які формуються на підставі інформації, що міститься в базі даних паспортизації.

Опис Базового комплексу ІГС "CityCom"
Про інструментарій CityCom-ТеплоГраф Відправити запит
Приклад проекту, реалізованого в МОЕК, м. Москва, з використанням інструментарію CityCom-ТеплоГраф

Про необхідність електронного моделювання аварійних ситуацій в системах тепло- та водопостачання

Економічна ефективність впровадження CityCom-ТеплоГраф для підприємств теплопостачання


Паспортизація теплових мереж

У Базовий комплекс входять процедури технологічного введення, що дозволяють коректно заповнити базу даних характеристик вузлів і ділянок теплової мережі. Серед цих характеристик є як необхідні для проведення гідравлічного розрахунку і вирішення інших розрахунково-аналітичних завдань, так і чисто довідкові - матеріал камери, балансова належність, телефон абонента і т. д.

В рамках кожного інформаційного проекту є власна класифікація типів вузлів, що складається не менш ніж з 4 позицій (джерела теплопостачання, споживачі теплової енергії, камери теплових мереж, насосні станції). Кількість типів вузлів не обмежена, в середньому вона становить 8-12. Ділянки теплової мережі, що з'єднують суміжні вузли, також можуть бути класифіковані (наприклад: внутрішньодворові, квартальні та магістральні теплові мережі).

У вузлів та ділянок теплової мережі для кожного з типів є свій набір паспортних характеристик, узгоджуваних з замовником на етапі розробки Технічного завдання. Паспорт вузла або ділянки тепломережі може містити кілька десятків параметрів.

Практично всі необхідні довідники та технологічні класифікатори (матеріали труб і камер, види прокладки трубопроводів, типи арматури та агрегатів тощо) також узгоджуються із замовником і поставляються у складі інструментарію, що значно спрощує і формалізує введення паспортів. Виняток становлять такі параметри, значення яких не можуть бути обрані з класифікованого ряду (навантаження, довжини, геодезичні позначки тощо) і повинні заноситися безпосереднім завданням у відповідні поля екранних форм.

Крім семантичної інформації про об'єкти теплової мережі, паспортизація передбачає і можливість створення графічних деталізованих схем вузлів і ділянок мереж, що містять інформацію про комутацію трубопроводів всередині вузлів, про запірну арматуру, прив'язку до місцевості, наявність та розташування технологічного обладнання вузлів теплової мережі (сальників, спускників, повітряників, компенсаторів тощо). Для цієї мети служить спеціалізований графічний редактор з набором всіх необхідних примітивів. Особливість цього графічного редактора полягає в тому, що при створенні зображення внутрішньої схеми вузла він автоматично створює і включає в модель мережі топологічну структуру зв'язності другого (вкладеного) рівня. Крім того, є можливість одночасної паспортизації технологічного обладнання, зображеного на цих схемах.

Є можливість включення в паспорти об'єктів довільних документів, формат яких підтримується операційною системою і встановленими додатками, наприклад: фотозображення об'єкта, фільм пов'язаної з об'єктом події, договір з абонентом і т. п.