Ми допоможемо вам стати кращими в галузі Тел./факс +38(057)719-57-72   e-mail: model@citycom.kharkov.ua

ІГС CityCom-ГідроГраф - вирішення завдань з водопостачання та водовідведення

CityCom-ГідроГраф - це спеціалізована ГІС з комплексом підсистем для створення електронних моделей систем водопостачання/водовідведення та вирішення виробничих завдань водопостачальних підприємств


Базовий комплекс ІГС "CityCom-ГідроГраф": 
паспортизація мереж і обладнання водопостачання/водовідведення

Базовий комплекс ІГС "CityCom-ГідроГраф" складається з двох компонент:

  1. Спеціалізованої ГІС-платформи, розробленої для ефективного вирішення завдань експлуатації міських інженерних мереж теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання і т. д. 

  2. Бази знань, довідників та класифікаторів предметних областей "водопостачання" і "водовідведення", необхідних для паспортизації водопровідних і каналізаційних мереж та їх обладнання
Базовий комплекс ІГС "CityCom-ГідроГраф" містить всю функціональність, необхідну для графічного представлення та опису водопровідних і каналізаційних мереж на масштабному або умовно-масштабному плані місцевості, включно з базою даних паспортизації мереж і обладнання систем водопостачання/водовідведення та інструментарієм для введення і коректування даних.

До складу Базового комплексу включені також усі необхідні види тематичних розфарбувань, графічних виділень, довідкових та звітних документів, які формуються на підставі інформації, що міститься в базі даних паспортизації.

Опис Базового комплексу ІГС "CityCom"
 

ІГС "CityCom - ГідроГраф". Базовий комплекс.

Для отримання додаткових матеріалів та організації демо-доступу до підсистеми CityCom-Гідрограф для систем водопостачання та водовідведення необхідно відправити запит

Відправити запит


 

Оцінка економічного ефекту зниження аварійності у мережах водопостачання 

Фрагмент вебінару "Зниження експлуатаційних і виробничих витрат водопостачального підприємства"


 

Як добитися зниження робочих тисків у мережах водопостачання 

Фрагмент вебінару "Зниження експлуатаційних і виробничих витрат водопостачального підприємства"


 

Про виявлення та «розшивку» вузьких місць на прикладі ЗАТ «Челниводоканал» 

Фрагмент вебінару "Зниження експлуатаційних та виробничих витрат водопостачального підприємства"


 

Про розстановку регуляторів тиску та розробку режимних карт для регулювання насосів з ЧРП 

Фрагмент вебінару "Зниження експлуатаційних і виробничих витрат водопостачального підприємства" 

 

Шляхи і способи зниження витрат на прикладі водоканалу Нижнього Новгорода 

Фрагмент вебінару "Зниження експлуатаційних і виробничих витрат водопостачального підприємства"
Паспортизація мереж водопостачання/водовідведення

У Базовий комплекс входять процедури технологічного введення, що дозволяють коректно заповнити базу даних характеристик вузлів і ділянок водопровідної або каналізаційної мережі. Серед цих характеристик є як необхідні для проведення гідравлічного розрахунку і вирішення інших розрахунково-аналітичних завдань, так і чисто довідкові: матеріал колодязя, балансова належність, телефон абонента і т. д. В рамках кожного інформаційного проекту є власна класифікація типів вузлів, що складається не менш ніж з 4 позицій (джерела водопостачання, вузли приєднання об'єктів водоспоживання, водопровідні колодязі, насосні станції). Кількість типів вузлів не обмежена, в середньому воно становить 8-12. Ділянки мережі водопостачання, що з'єднують суміжні вузли, також можуть бути класифіковані (наприклад: внутрішньодворові, квартальні та магістральні водоводи).

У вузлів і ділянок мережі водопостачання для кожного з типів є свій набір паспортних характеристик, узгоджуваних з замовником на етапі розробки технічного завдання. Паспорт вузла або ділянки водопровідної мережі може містити кілька десятків параметрів.

Практично всі необхідні довідники та технологічні класифікатори (матеріали труб та колодязів, види прокладки трубопроводів, типи арматури та агрегатів тощо) також узгоджуються із замовником і поставляються у складі інструментарію, що значно спрощує і формалізує введення паспортів. Виняток становлять такі параметри, значення яких не можуть бути обрані з класифікованого ряду (навантаження, довжини, геодезичні позначки тощо) і повинні заноситися напряму у відповідні поля екранних форм.

Крім семантичної інформації про об'єкти системи водопостачання, паспортизація передбачає і можливість створення графічних деталізованих схем вузлів і ділянок мереж, що містять інформацію про комутацію трубопроводів всередині вузлів, запірно-регулюючу арматуру, прив'язку до місцевості, наявність та розташування технологічного обладнання вузлів теплової мережі (сальників, спускників, повітряників, компенсаторів та ін). Для цієї мети служить спеціалізований графічний редактор з набором всіх необхідних примітивів. Особливість цього графічного редактора полягає в тому, що при створенні зображення внутрішньої схеми вузла він автоматично створює і включає в модель мережі топологічну структуру зв'язності другого (вкладеного) рівня. Крім того, є можливість одночасної паспортизації технологічного обладнання, зображеного на цих схемах.

Є можливість включення в паспорти об'єктів довільних документів, формат яких підтримується операційною системою і встановленими додатками, наприклад: фотозображення об'єкта, фільм пов'язаної з об'єктом події, договір з абонентом і т. п.