Ми допоможемо вам стати кращими в галузі Тел./факс +38(057)719-57-72   e-mail: model@citycom.kharkov.ua

AnWater: Аналіз техніко-економічних показників режимів роботи системи водопостачання

Підсистема "AnWater" ІГС "CityCom-ТеплоГраф"


Повна назва даної підсистеми: "Аналіз техніко-економічних показників режимів роботи системи водопостачання". Призначення - впровадження "безпаперової" технології роботи диспетчерської служби та забезпечення економічних режимів джерел і насосних станцій 2-го підйому.

Інформаційною основою підсистеми є електронні журнали параметрів режиму в почасовому розрізі, що ведуться в диспетчерських службах.

Диспетчерському персоналу необхідно вести численні журнали, що містять часові та добові значення витрат води, рівнів води в резервуарах, тисків, витрат електроенергії, моменти перемикання насосного обладнання та запірної арматури, параметри якості води і.т.п. При комп'ютерному веденні журналів всі зазначені дані зберігаються в стандартній реляційній базі даних, що дозволяє створити і корисно використати багаторічний архів вимірюваних даних. 

При наявності автоматизованої системи збору даних (АСУ ТП, SCADA) частина вимірюваних параметрів надходить в базу даних автоматично. З цією метою підсистема "AnWater" забезпечена різними інтерфейсними засобами для перенесення інформації з телеметричної системи в базу даних. Крім того, реалізовані зручні для користувача технології ручного введення даних, при цьому забезпечується контроль даних, що вводяться на основі робастних статистик. 

Підсистема дозволяє вести журнал прогнозу погоди і журнал фактичних метеорологічних спостережень (температура зовнішнього повітря, швидкість вітру, опади).

Таким чином, підсистема "AnWater" забезпечує можливість ведення багаторічного архіву параметрів, що описують режими роботи системи водопостачання в цілому.

За вихідними первинними вимірюваними даними можуть бути отримані практично довільні розрахункові дані. Наприклад, за годинними даними автоматично розраховуються добові, середньодобові за місяць і за рік, сумарні витрати води і електроенергії по місту і зонам, запаси води і т.п.

Підсистема дозволяє здійснювати оптимальне, з точки зору витрат електроенергії, управління групами насосних агрегатів на станціях 2-го підйому і регулюючих вузлах з урахуванням доступних способів управління (перемикання, дросселювання, частотне регулювання). На основі моментів змін стану насосів і тисків, що зберігаються в архіві, на вході і виході насосної станції по характеристикам насосних агрегатів розраховуються погодинна подача води і добова витрата електроенергії.

Розрахунково-аналітичний компонент підсистеми дозволяє отримати різноманітні документи і звіти, що настроюються на вимогу користувача (зокрема - добовий рапорт диспетчера), які містять вихідні дані, а також параметри, розраховані за проміжок часу (годину, добу, місяць, рік). При цьому автоматично розраховуються подачі води за джерелами, насосних станцій і місту в цілому, а також численні техніко-економічні показники.

Надається можливість отримання кілька десятків видів різних графіків, що показують характер зміни по тимчасових інтервалах (години, добу, місяці, роки) технологічних параметрів, що зберігаються в архіві. При цьому на одному полі графіка можуть зіставлятися як різні параметри на одному інтервалі часу, так і один параметр на різних інтервалах часу

На основі багаторічних архівів, що зберігаються в базі даних підсистеми, можливе здійснення прогнозів водоспоживання. Розраховуються збалансовані прогнози водоспоживання міста на різних інтервалах часу (рік, місяць, добу, годину). Особлива увага приділяється розрахунку прогнозів на так звані нерегулярні дні (31 грудня, Пасха, свята і т.п.), за якими реалізований спеціальний алгоритм їх обліку, значно підвищує вірогідність прогнозу в цілому. 

Прогнози водоспоживання можуть бути використані як для виявлення днів і годин максимального (мінімального) водоспоживання, так і для вироблення енергозберігаючої технології оперативного управління режимами насосних станцій. Це особливо актуально у випадках, коли подача води здійснюється з попереднім накопиченням в міських резервуарах (регулюючих вузлах).

Це єдина підсистема, яка може бути поставлена окремо і незалежно від Базового комплексу ІГС "CityCom-ГідроГраф". У разі відокремленої поставки в якості графічного представлення системи водопостачання використовується умовна мнемосхема, на якій відображені лише ті об'єкти, по яких ведеться облік техніко-економічних показників.


Відправити запит