Ми допоможемо вам стати кращими в галузі Тел./факс +38(057)719-57-72   e-mail: model@citycom.kharkov.ua

Побудова поздовжнього профілю уздовж траси трубопроводів

Підсистема "Профіль" ІГС "CityCom‑ГідроГраф"

Цей інструмент призначений для автоматичної побудови поздовжнього профілю траси трубопроводів уздовж обраного шляху. На графічному документі зображується профіль земної поверніть, лінія глибини закладення трубопроводів, геометричні розміри колодязів, інша необхідна довідкова інформація.

Побудови профілю передує вибір шуканого шляху. Для цієї мети на схемі мережі відзначаються не менше двох вузлів, через які повинен пройти обраний шлях. Як правило, для водопровідних мереж, в силу сильної закільцьованості, існує більше одного шляху, що з'єднує задані точки. В цьому випадку для однозначного визначення результату можна вказати проміжні точки, або змінити критерій пошуку шляху (це може бути мінімізація кількості ділянок, мінімізація гідравлічного опору або мінімізація сумарної довжини). Шлях будується програмою автоматично, знайдений шлях "підсвічується" на екрані кольором виділення. На відміну від п'єзометричного графіка, шлях для побудови поздовжнього профілю знаходиться програмою без урахування стану запірної арматури в вузлах комутації (колодязях).

Після вибору необхідного шляху одним кліком миші будується поздовжній профіль. Склад інформації, що відображається на ньому, легенда і масштаб представлення легко налаштовуються користувачем в зручному для нього вигляді.


Відправити запит