Ми допоможемо вам стати кращими в галузі Тел./факс +38(057)719-57-72   e-mail: model@citycom.kharkov.ua

Ведення журналів заявок на планові та аварійні ремонтно-відновлювальні роботи

Підсистема "Заявки" ІГС "CityCom" для комунальних систем

Підсистема "Заявки" - один з основних елементів диспетчерської функціональності CityCom, який одночасно є найбільш природним засобом перманентної актуалізації даних про фактичний стан експлуатованих мереж.

Підсистема «Заявки» являє собою повну систему диспетчерського документообігу і дозволяє не тільки фіксувати і відслідковувати всі заявки з візуалізацією об'єктів на схемі мережі, а й контролювати ведення ремонтних робіт, використання бригад, машин та механізмів.

За заявками автоматизовано формуються наряди майстрам і лінійним бригадам, а за фактом виконання ремонтів або перекладань мереж автоматично актуалізуються паспортні характеристики мереж і обладнання.

Однією з основних функцій диспетчерської служби є контроль за виконанням планових і аварійних ремонтно-відновлювальних робіт на основі журналу (карток) заявок. 

У підсистемі "Заявки" реалізована технологія комп'ютерного ведення журналів заявок, що забезпечує наступні основні можливості:

  • значне спрощення процедур контролю за роботами по заявках (вибірка заявок по етапах їх життєвого циклу, перегляд всіх заявок по заданому об'єкту і т.д.);

  • швидкий пошук необхідної заявки з гнучко настроюється критерієм пошуку;

  • ведення архіву дефектів мереж і обладнання, а також робіт, які виконуються за заявками, на основі формалізованого класифікатора, з підбиттям підсумків за часовий інтервал;

  • можливість автоматичного формування різноманітних звітів по заявках;

  • • графічне відображення місць дефектів і пошкоджень на схемі мережі;

  • ведення журналу використання машин і механізмів;

  • ведення журналу роботи бригад за заявками;

  • швидкіпереходи від журналу заявок до схеми мережі і навпаки;

... а також інші функції документообігу, що значно полегшують роботу диспетчерської служби.

Як видно з переліку функцій, ведення журналу пошкоджуваності входить сюди лише як одна із складових частин, оскільки через механізм диспетчерських заявок проводяться не тільки роботи, пов'язані з аваріями і пошкодженнями, але і планові ремонтно-відновлювальні та профілактичні заходи.

Кожна заявка в системі документообігу має життєвий цикл, що включає кілька етапів від "прийняття" до "закриття" і передачі в архів. На різних експлуатують підприємствах самі етапи життєвого циклу заявок, а також алгоритм обробки заявки на кожному з них можуть відрізнятися, і це адекватно відбивається на функціонуванні підсистеми.

Практично всі події, в результаті яких можуть змінитися істотні дані в паспортах об'єктів (довжини і діаметри трубопроводів, вид прокладки, матеріал трубопроводу, схеми і структури камер, колодязів і т.п.), неодмінно знаходять своє відображення в диспетчерському журналі заявок. З цієї причини підсистема "Заявки" де-факто стає інструментом постійної актуалізації інформаційного опису мереж, що є додатковим серйозним аргументом на користь впровадження цієї підсистеми поряд з Базовим комплексом (платформою) ІГС "CityCom".


Кожна галузева експлуатаційна підсистема «Заявки» на платформі CityCom може бути інтегрована з існуючою зовнішньою системою прийому і обробки заявок (наприклад, зі службою «911»): трансляція та обробка заявок, публікація інформації про аварії та інциденти відповідно до нормативних вимог, інтеграція з службою оповіщення населення, інтеграція з зовнішніми аналітичними системами формування звітності).

Відправити запит


Необхідні для ресурсопостачальних підприємств засоби формування звітності та аналітики включені до складу ІГС «CityCom»