Ми допоможемо вам стати кращими в галузі Тел./факс +38(057)719-57-72   e-mail: model@citycom.kharkov.ua
31.07.2019

Україномовний інтерфейс програм ІГС CityCom

Майже готовий до релізу україномовний інтерфейс програм ІГС "ТеплоГраф", "ГідроГраф" та усіх інших "ХХХГрафів". Сподіваємося, невдовзі наші українські замовники почнуть ним користуватися.

Цікаво, що перша мова, на яку програми були перекладені, це літовська. Переклад відбувся ще у 2002 році.

Ми прискіпливо перевіряємо переклад, але не виключено, що наші шановні користувачі знайдуть якусь "підлогу країни". У такому разі посміємось разом та виправимо:)

Безумовно, дані, що їх користувачі вносять до бази даних, могли й зберігалися потрібною користувачеві мовою і раніше. Це імена вузлів, адреси, класифікатори, документи тощо. Зараз програмний комплекс як такий вміє "розмовляти" українською.

Приклад українського інтерфейсу для програм CityCom-ТеплоГраф

23.08.2018

Договір супроводу ІГС "ТеплоГраф" з підприємством AS "RĪGAS SILTUMS" (м. Рига, Латвія)


Укладено договір супроводу ІГС "ТеплоГраф" з підприємством AS "RĪGAS SILTUMS". ІГС "ТеплоГраф" був впроваджений в Ризьких тепломережах в 2004 році. Щорічно співробітники служби наладки намагалися укласти договір супроводу, але вдалося це реалізувати тільки в 2016 році. 2016 рік минув, а потреба в супроводі залишилась. Для зменшення трудовитрат на вирішення процедурних питань наші ризькі колеги домоглися укладення договору супроводу терміном на п'ять років — це їх велика перемога над бюрократією. Співпрацюватимемо наступні п'ять років.

Ризькі тепломережі — приклад того, як створені в радянські часи централізовані теплопостачальні системи мають можливість успішно конкурувати з локальними постачальниками тепла. При правильній організації виробництва, звісно. AS "RĪGAS SILTUMS" без перебільшення можна назвати передовим підприємством централізованого теплопостачання. Нам дуже приємно, що на цьому підприємстві багато років користуються саме нашими розробками в частині гідравлічного моделювання теплопостачальних мереж.


02.08.2018

Договір про розробку гідравлічної моделі системи теплопостачання м. Чернівці


У червні цього року був укладений договір між ІВК «Поток-Модель» та МКП "Чернівцітеплокомуненерго" про розробку гідравлічної моделі системи теплопостачання м. Чернівці. Цей договір має декілька особливостей, як організаційних, так і технічних.

Організаційна особливість цього договору полягає у тому, що він був укладений через електронну систему державних закупівель України Prozorro. Це наша перша перемога у подібному тендері, дуже корисний, хоча й важкий, досвід. Було багато складнощів, договір був укладений з четвертого разу, багато часу було втрачено замовником, але шлях пройдено, і тепер робота йде повним ходом.

Технічна особливість договору в тому, що гідравлічну модель системи теплопостачання треба зробити не з порожнього аркуша. На початок робіт існує декілька джерел електронної інформації про об’єкти тепломережі. Графічна та атрибутивна інформація про ділянки та деякі вузли мережі є в міський системі, що базується на ГІС «Панорама». В тому ж вигляди присутні дані плану міста. Інформація про користувачів мережі є у окремому .XLS файлі. Всі ці дані треба автоматизовано інтегрувати до нової системи, а далі доповнити інформацією, якої не існує в електронному вигляді. Ми сподіваймось зробити систему, яка стане основним джерелом інформації про тепломережі для всіх інженерно-технічних працівників МКП "Чернівцітеплокомуненерго".


15.12.2016
Снижение эксплуатационных и производственных затрат в водоканалах (публикация)

В разделе "Публикации" нашего сайта размещен текст статьи  "Снижение эксплуатационных и производственных затрат в водоканалах". Статья посвящена способам повышения экономической и технологической эффективности работы сетей водоснабжения, обоснованному использованию средств выделенных на ППР. 

Прочитать текст статьи


10.02.2016

Опубликована новая "антикризисная" статья 

Наша страна (мається на увазі Росія) с головой нырнула в полномасштабный экономический кризис. И вызовы, с которыми нам всем придется столкнуться, выходят далеко за рамки проблемы "хамона с пармезаном". Экономические катаклизмы последних месяцев затрагивают абсолютно все сферы жизнедеятельности государства и его граждан. И выживут в этом «идеальном шторме» вовсе не самые крупные, богатые и сильные. Выживут самые энергичные, маневренные, рациональные и экономные, и это в полной мере относится как к отдельным индивидуумам, так и к субъектам производственно-экономической деятельности, «хозяйствующим» в сфере энергетики, энергоэффективности и ЖКХ.
Именно о «маневренности, рационализме и экономности» идет речь в статье «Антикризисная» информатизация, опубликованной в отраслевой прессе и в разделе "Публикации" нашего сайта. А конкретно – о том, как в ресурсоснабжающих предприятиях в условиях жестких ресурсных ограничений осуществлять политику информатизации, приносящую реальные экономические и производственные выгоды, основанные на максимально возможной эффективности инвестиций в ИТ.
Читать статью...

18.12.2014
Оптимизация работы системы водоснабжения

Известно ли вам, что в структуре себестоимости чистой воды, поставляемой потребителям муниципальными системами водоснабжения (и, соответственно, в тарифе) не менее 40% составляет стоимость энергозатрат на перекачку воды насосными станциями? При том, что в подавляющем большинстве городов эти затраты суммарно можно снизить на величину от 5% до 25% без ущерба для качества водоснабжения.

Решить эту задачу в водоканалах позволяет электронная модель, построенная на инструментальных программных средствах "CityCom-ГидроГраф". Она дает возможность рассчитать и спланировать мероприятия, в результате которых достигается годовая экономия, исчисляемая десятками миллионов рублей только за счет снижения энергозатрат.

С помощью аналитического функционала модели находятся все участки трубопроводов с низкой пропускной способностью, вызывающие заметное падение напора. Точечная замена таких участков «выравнивает» режим в сети и позволяет снизить давление на насосных станциях 2-го подъема в среднем на 20-25% что, в свою очередь, приводит к экономии электроэнергии примерно на 35-40%.

Далее, с помощью модели находятся и затем полностью открываются все когда-то «забытые» в закрытом состоянии задвижки, проектируются локальные перемычки между магистралями, определяются точки установки регуляторов в зонах с избыточным напором. Эти меры позволяют выровнять давление в сети и, как следствие, вывести из эксплуатации ряд «ненужных» более насосных станций 3-го подъема. Это еще как минимум 2-3 миллиона рублей чистой экономии в год на каждую отключаемую насосную станцию.

И наконец, на электронной модели можно рассчитать почасовые режимные карты для насосных станций 2-го подъема и, оснастив их частотно-регулируемыми приводами, перевести на автоматическую работу по рассчитанным режимным картам. Это дополнительно дает экономию электроэнергии еще порядка 10-15%.

Необходимым условием реализуемости описанных мероприятий является применение специальных средств электронного моделирования, таких как "CityCom-ГидроГраф".

03.10.2014
Как снизить потери чистой воды?

Известно ли вам, что непроизводительные потери воды питьевого качества в системах водоснабжения городов достигают порой огромных величин – до 50% (а в некоторых случаях и более) от общего объема подачи чистой воды в распределительную систему водопроводных сетей? В среднем по России этот показатель составляет сегодня, по разным источникам, около 30..35%, в то время как в развитых странах он не превышает 15%. Однако подтвержденная практика отечественных водоканалов свидетельствует о том, что непроизводительные потери чистой воды в водопроводных сетях можно довести до показателей, аналогичных достигнутым в образцовых европейских системах водоснабжения. Так, например, в ЗАО «Челныводоканал» (Набережные Челны) за последние несколько лет потери чистой воды доведены до 6%! Специалистам эта цифра покажется фантастической, но, тем не менее, это факт, подтвержденный документально.

Во многом полученные результаты оказались возможны благодаря внедрению в водоканале специализированной расчетно-информационной системы на инструментальной платформе ИГС «CityCom-ГидроГраф». Эта система позволяет в почасовом режиме оптимизировать режимы водоснабжения таким образом, чтобы снизить возможные утечки, уменьшить суммарный объем подачи насосными станциями и минимизировать расход электроэнергии на перекачку воды в сетях, сохраняя при этом требуемый нормативный уровень водопотребления.

Расчетная электронная модель системы водоснабжения, являющаяся ядром информационной системы, помимо снижения процента «непроданной» воды, позволяет попутно решать множество задач, напрямую экономящих средства водоканала. Например, оптимизация показателей качества воды, ухудшающегося за счет взмучивания в трубах при переключениях, что в конечном итоге привело к прекращению потока судебных исков по возврату оплат за некачественную услугу. Или планирование эффективных ремонтных кампаний, в разы снизивших аварийность и утечки через свищи и порывы. И еще много других полезных задач.

22.09.2014
Об эффективном управлении ремонтами 

Известно ли вам, что при проведении кампаний по плановым предупредительным ремонтам трубопроводов в городских системах тепло- и водоснабжения грамотно спланированные «точечные» ремонты трубопроводов намного эффективнее, чем практика массовой замены труб по целым фрагментам сетей (квартал, микрорайон, магистраль)?

Основная проблема при планировании «точечных» ремонтов состоит в безошибочном определении тех конкретных участков труб, которые являются наиболее критичными с точки зрения износа и потенциальной аварийности.

Как показывает успешная практика, для технического обоснования программы «точечных» планово-предупредительных ремонтов трубопроводов вовсе необязательно приобретать дорогостоящее диагностическое оборудование и внедрять сложные и весьма недешевые специализированные программные комплексы для планирования ППР. Успешно решить эту задачу можно с использованием простых и доступных средств информатизации, которыми должна располагать любая тепло- и водоснабжающая организация.

Если в службах эксплуатации ведется электронный журнал повреждаемости сетей, базирующийся на данных их графического представления и паспортизации, то несложная статистическая обработка этого журнала в сопоставлении с данными паспортизации позволяет автоматически построить обоснованный и упорядоченный по приоритетности список участков трубопроводов, подлежащих замене или капремонту. И задача на ближайшую ремонтную кампанию состоит в том, чтобы произвести замены и профилактические ремонты по тем позициям этого списка от его начала, на которые хватит имеющихся ресурсов. Этот подход позволяет кратно снизить аварийность в системах тепло- и водоснабжения даже в условиях хронической нехватки средств, и это подтверждено практикой.

Более подробно ознакомиться публикациями по этому вопросу, а также с описанием подсистем "Журнал повреждаемости", "Паспортизация сетей" и "Планирование ремонтов" на инструментальной платформе CityCom можно в соответствующих разделах сайта: "Публикации", "ИГС "CityCom-ТеплоГраф", ИГС "CityCom-ГидроГраф".