Ми допоможемо вам стати кращими в галузі Тел./факс +38(057)719-57-72   e-mail: model@citycom.kharkov.ua

Ефективність та окупність впровадження CityCom

CityCom - інструментарій підвищення ефективності

Ресурсопостачання міста є основою системи його життєзабезпечення. Безперебійна робота інженерних систем напряму пов'язана з питаннями безпеки міського простору, підвищеними техногенними ризиками. Саме тому будь-яка модернізація комунальної інфраструктури та її повсякденна експлуатація повинні здійснюватися на підставі аналізу сценаріїв, розрахунків та електронного моделювання. І такий підхід закріплений у чинному законодавстві та нормативних актах, що регулюють роботу підприємств, які надають послуги щодо забезпечення водою, теплом, електрикою і газом наших міст. 

                   Cover_pub.png

Об экономических результатах внедрения решений на платформе CityCom для предприятий теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Материал в формате PDF, доступен для скачивания. 



За чверть століття роботи в галузі нам вдалося зібрати кращі методики та технологічні експертні знання, з'єднати їх з галузевими стандартами і законодавчими нормами і втілити все це у вигляді промислової програмної платформи CityCom і сімейства спеціалізованих галузевих ГІС на її базі.


Про програмну платформу CityCom та її галузеві підсистеми


Реалізація інформаційних проектів на платформі CityCom і створення електронних моделей виробничого призначення для підприємств, що постачають ресурси і муніципалітетів дозволяє за 1-2 роки повністю окупити витрати і почати отримувати позитивний економічний ефект від впровадження, а саме:


Зниження аварійності

Значне зниження аварійності в системах тепло- і водопостачання при мінімальних витратах за рахунок автоматизованої розробки обґрунтованих програм точкових ремонтів ділянок мереж та обладнання, що мають найменший фактичний ресурс. 

Середня оцінка зниження аварійності – 10..15% в рік протягом перших шести років, з подальшою стабілізацією на мінімальному рівні.


Зменшення втрат тепла і води

Застосування наявних в CityCom інструментів оптимізації систем водопостачання дозволяє за кілька років знизити втрати чистої води до рівня 6-8% (що відповідає найкращим європейським стандартам). 

Ефект досягається за рахунок комплексу заходів по зниженню тиску на ВНС другого підйому і в мережах (при забезпеченні нормативних параметрів режиму у споживачів) і зменшення кількості поривів та витоків. В системах теплопостачання зниження теплових втрат забезпечується засобами оптимізації теплогідравлічних режимів роботи мереж.


Економія електроенергії

За рахунок використання інструментів розробки налагоджувальних заходів та оптимізації режимів роботи мереж економія електроенергії на перекачування по мережах обсягів чистої води і теплоносія становить від 5% до 25%.


Відключення і консервація надлишкових потужностей

У системах водопостачання виведення з експлуатації та консервація «зайвих» насосних станцій, що вивільняються в результаті оптимізації режимів і проведення обґрунтованих програм налагоджувальних заходів, забезпечує річний економічний ефект близько ____ з кожної ВНС 2-го підйому і близько _____ пза ВНС 3-го підйому.

Застосування інструментів оптимізації та налагодження мереж в системах теплопостачання у багатьох випадках дозволяє відмовитися від будівництва нових потужностей, що генерують тепло, а також вивести з експлуатації надлишкові та неефективні джерела тепла. Експертні функції системи дозволяють прогнозувати події, підвищувати кваліфікацію персоналу, знижувати ризики, пов'язані з людським фактором на виробництві.

Відповіді на безліч запитань «Що буде, якщо...?» з використанням електронної моделі як «тренажера диспетчера» дозволяють в найкоротші терміни вивчити мережу як об'єкт управління, точно й з документальним обґрунтуванням оцінити наслідки тих чи інших керуючих впливів, спрямованих на зміну режимів, а також на попередження або ліквідацію аварійних ситуацій.

Економічна ефективність впровадження CityCom-ТеплоГраф для підприємств теплопостачання 
Фрагмент вебінару 




Економічний ефект на прикладі проектів впроваджень CityCom 
Фрагмент вебінару 




Про економічні результати впровадження проекту CityCom-Гідрографії в водоканалі 
Фрагмент вебінару 


Найбільшим попитом користуються завдання, вирішення яких забезпечує підвищення рівня технологічної безпеки підприємства та/або призводить до економії його коштів.

ВІДПРАВИТИ ЗАПИТ

Як ми можемо допомогти ресурсопостачальним підприємствам знизити собівартість і підвищити ефективність?


 • Впровадження ГІС з розширеними технологічними можливостями.
  Повнофункціональна ГІС з пошаровим графічним відображенням інженерних мереж, прив'язаним до плану міської території та адресного реєстру. Можливості детального технологічного опису мереж і об'єктів систем ресурсопостачання, з прив'язкою мультимедійних матеріалів і протоколів – дозволяють в разі потреби або надзвичайної ситуації забезпечити інформаційну підтримку не тільки фахівцям всіх підрозділів підприємства, але й іншим зацікавленим службам міста або регіону.


 • Паспортизація та ведення реєстрів міських мереж та обладнання
  Бази даних паспортизації мереж і обладнання, повний реєстр усіх інженерних мереж в єдиному форматі. Можливість візуалізації режимів функціонування всіх видів інженерних комунікацій в єдиному інформаційному просторі CityCom.


 • Розрахунки й оптимізація режимів роботи інженерних мереж
  Попереджувальні проектне та ситуаційне моделювання режимів роботи мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання, газопостачання та електропостачання.


 • Моделювання та локалізація аварій на інженерних комунікаціях.
  Формування рекомендацій з маніпулювання запірною арматурою при локалізації аварій, вирішення завдання розробки плану дій з ліквідації наслідків аварійних ситуацій із застосуванням електронного моделювання.


 • Ведення архівів дефектів і пошкоджень та планування оптимальних програм запобіжних ремонтів,
  заснованих на обробці накопичених даних по пошкоджуваності і строгих розрахунках, а не на припущеннях і інтуїції.


Відправити запит