Ми допоможемо вам стати кращими в галузі Тел./факс +38(057)719-57-72   e-mail: model@citycom.kharkov.ua

Енергоефективність ресурсопостачання підприємств

Ефективне управління інженерними комунікаціями і ресурсопостачання великих підприємств

У багатьох містах з історичних або економічних причин послуги ресурсопостачання надають великі холдингові структури. Також з'явилося чимало організацій, які беруть мережі одного або декількох міст в концесійне управління, зобов'язуючись при цьому підвищити енергоефективність комунального підприємства, знизити втрати тепла і води, підвищити якість і кількість послуг, що надаються.
Така структура управління має ряд особливостей:

 • Територіальна розрізненість міських служб, підзвітних головної організації;
 • Непрофільність бізнесу надання послуг населенню для головного підприємства;
 • Висока соціальна відповідальність головного підприємства на тлі низької прозорості процесів прийняття рішень в підзвітних організаціях;
 • Загальна зношеність комунальної інфраструктури і необхідність обґрунтованого і планового виділення коштів на її ремонт і модернізацію;
 • Низька енергоефективність, високі тепловтрати і втрати чистої води;
 • Необхідність забезпечувати відповідність численним законам і постановам, що регулює надання послуг теплопостачання, водопостачання, водовідведення та ін.


Для таких структур доцільним видається створення єдиного корпоративного рішення з робочими місцями у всіх містах присутності і централізацією роботи диспетчерських служб.

ІГС «CityCom» дозволяє організувати роботу диспетчерів та операторів в розрахованому на багато користувачів режимі з консолідацією і аналізом даних за різними параметрами в головний структурі і будь-якою кількістю віддалених робочих місць


Для великих промислових підприємств, що експлуатують власні інженерні мережі актуальні ті ж завдання, що і для муніципалітетів. У деяких випадках такі завдання, як обгрунтоване планування ремонтів мереж і обладнання, управління режимами, моделювання переключень і локалізація аварій, виявляються першорядними, оскільки пов'язані з підвищеним ризиком техногенних аварій. 


Для концесіонерів, великих промислових структур і розподілених підприємств

Для цих структур найбільш актуальними в галузі управління інженерними мережами подаються такі завдання:

 • Паспортизація мереж, вузлів і устаткування;
 • Оптимізація режимів роботи мереж і підвищення економічної ефективності їх функціонування без втрати якості;
 • Оперативні і прогностичні розрахунки режимів функціонування мереж, моделювання складних ситуацій;
 • Ведення обліку та аналіз пошкоджуваності мереж;
 • Формування обґрунтованих графіків планово-попереджувальних ремонтів. ТОіР мереж та технологічного обладнання;
 • Аналіз аварійних ситуацій, мінімізація шкоди в процесі відключень, формування рекомендацій на ліквідацію наслідків аварій;
 • Аналіз техніко-економічних показників роботи систем ресурсозбереження.
 • Інтеграція з системами телеметрії: SCADA, АСКОЕ, АСУ ТП, АСКУВ. 

Відправити запит

citycom

Диспетчерським і інженерним службам територіально-розподілених підприємств необхідний інструмент для вироблення рекомендацій щодо локалізації аварійних ситуацій.

Интеграция систем и создание единого информационного пространства CityCom

Во многих случаях аварии в коммунальных сетях могут привести к чрезвычайным ситуациям техногенного характера. На таких предприятиях вопрос предотвращения потенциальных угроз и ликвидации аварий становится первоочередным.

А это возможно только в случае интеграции диспетчерской службы предприятия и информационных систем, которые используют для работы ресурсоснабжающие предприятия.

Например:

 • Интеграция ИГС «CityCom» со службой 112, системами оповещения.
 • Интеграция с биллинговой системой предприятия. В CityCom из биллинговой системы могут передаваться данные о фактических нагрузках и объемах ресурсопотребления абонентов по данным приборного учета, необходимые для расчета и моделирования режимов. В биллинговую систему из CityCom поступают паспортные сведения об объектах ресурсопотребления в необходимом объеме.
 • Интеграция с существующими системами телеметрии (АСУ ТП, SCADA, АСКУВ, АСКУЭ).

Отправить запрос