Ми допоможемо вам стати кращими в галузі Тел./факс +38(057)719-57-72   e-mail: model@citycom.kharkov.ua

Електронні моделі в розробці та актуалізації схем

Інструментарій для розробників електронних моделей для схем ресурсопостачанні та планів комплексного розвитку територій

Згідно до законодавства кожне муніципальне утворення повинно мати перспективний план розвитку території та приналежної інфраструктури. Плани розвитку за різними розділами потрібно щорічно актуалізувати відповідно до нових вимог і змін, що відбуваються в навколишньому середовищі.

Розробка плану комплексного розвитку (ПКР) матиме для міста адміністративний та глибокий практичний сенс лише у разі якщо він дозволяє оперативно і без витрат проводити щорічну актуалізацію як самого ПКР, так і схем розвитку інженерних мереж: теплопостачання, водопостачання і водовідведення, газопостачання, електропостачання, обіг ТПВ та ін.


Матеріали в форматі PDF для скачування: 


Існує кілька інструментальних програмних рішень для створення електронних моделей в різних прикладних областях енергетики та комунальної інфраструктури. Але тільки програмна платформа CityCom дає унікальну можливість розробки електронних моделей всіх перерахованих систем, включно із обігом та утилізацією ТПВ, ІСОГД, в єдиному інструментальному середовищі.


Завданнями розробки Схем ресурсопостачання та Планів комплексного розвитку територій займаються організації різних масштабів, досвіду та спеціалізовані проектні організації. На нашу думку, ідеальним виробничим інструментом для подібних проектних і консалтингових робіт є безлицензійне хмарне рішення CityCom(Cloud), яке дозволяє групі проектувальників паралельно і одночасно працювати над реалізацією одного проекту, навіть перебуваючи в різних містах або регіонах.


Яка вартість використання CityCom для проектних організацій?


Проектні організації, які стають партнерами ІВК "Поток-Модель", можуть скористатися спеціальними умовами, що дозволяє використовувати інфраструктуру і інструментарій CityCom(Cloud) взагалі без витрат. 


 • Погодинна оплата за використання CityCom(Cloud) накопичується в залік вартості власних серверних ліцензій CityCom, які згодом можуть бути отримані без додаткової оплати. 
 • Створені електронні моделі можуть бути передані кінцевому Замовнику як в комплекті з ліцензіями, придбаними з реселерською знижкою і заліком платежів за використання CityCom(Cloud), так і безпосередньо в хмарі.
 • Всі виконані проекти архівуються і зберігаються в хмарному сховищі CityCom(Cloud), так що до роботи з ними можна повернутися в довільний момент часу - наприклад, при обов'язковій щорічній актуалізації схем.


Купівля ліцензійного ПЗ або використання його "хмарної" версії. 

Фрагмент запису вебінару 07.06.2016  "Хмарна технологія CityCom (Cloud) - прорив в економічній ефективності інформатизації в ЖКГ та енергетиці"

Надіслати запит

citycom

CityCom - Україні ГІС-платформа, що дозволяє вирішувати завдання поточного та перспективного моделювання всіх систем комунальної інфраструктури на єдиній інструментальній і картографічній основі.
Типовий набір підсистем, потрібних проектним організаціям для розробки електронних моделей схем ресурсопостачання та ПКР


 1. Теплопостачання:
  • Базовий комплекс ІГС «CityCom-ТеплоГраф»;
  • Підсистема «Гідравліка-Т»;
  • Підсистема «Тепловтрати»;
  • Підсистема «Надійність»
 2. Водопостачання:
 3. Водовідведення:
  • Базовий комплекс ІГС «CityCom-ГідроГраф»(для водотведенія);
  • Підсистема «Гідравліка-К» (безнапірні і напірні мережі);
  • Підсистема «Профіль».
 4. Електропостачання:
 5. Системи обігу, вивезення та утилізації ТПВ:

  Надіслати запит

  

Про процес створення, налагодження та калібрування електронної моделі

Фрагмент вебінару  "Виконання вимог Ростехнагляду (Росія) і Міненерго з підготовки до опалювального сезону в частині електронного моделювання аварійних ситуацій в системах теплопостачання міст"

Виконання вимог по підготовці до опалювального сезону

Діючі законодавчі нормативні акти однозначно зобов'язують будь-які муніципальні утворення та міські округіи під час перевіркиі готовності до опалювального сезону пред'являти наявність плану дій по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, складеного на підставі електронного моделювання аварій в системі теплопостачання. В ході перевірки готовності до опалювального сезону, відсутність електронної моделі системи теплопостачання, що дозволяє оцінити наслідки тієї чи іншої аварії, може служити підставою для відмови у видачі паспорта готовності до опалювального сезону, незалежно від чисельності населення муніципального утворення або міського округу.

Електронна модель, що відповідає цим вимогам, може бути розроблена на засобах CityCom(Cloud) і пред'являтися безпосередньо в «хмарі» - тоді, коли вона затребувана (наприклад, в ході перевірки). Виконати таку розробку не набагато складніше, ніж при створенні «звичайної» електронної моделі в складі схеми теплопостачання.

Для реалізації проекту електронної моделі для моделювання аварійних ситуацій в системі теплопостачання досить наявності доступу до інструментальних засобів CityCom в складі: