Ми допоможемо вам стати кращими в галузі Тел./факс +38(057)719-57-72   e-mail: model@citycom.kharkov.ua

Розвиток комунальної інфраструктури міста

Єдиний інформаційний простір міста 

Створення єдиного інформаційного простору для комунальних і кадастрових служб міста передбачає використання всіх наявних у муніципальному утворенні напрацювань і впроваджених інформаційних систем. 

Інструментарій CityCom і наші компетенції також дозволяють забезпечити розробку електронних моделей для програм комплексного розвитку комунальної інфраструктури міст (ПКР), схем теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання, обігу ТПВ. На базі створених у процесі розробки планів комплексного розвитку території електронних схем і моделей може бути реалізований інформаційно-аналітичний функціонал системи, необхідний для підтримки прийняття рішень керівниками. Фактично, в результаті створюється муніципальна ГІС нового формату. На відміну від того, що прийнято називати терміном "муніципальна ГІС", ми говоримо про створення багаторівневої системи, де в кожному з галузевих шарів (рівнів) реалізований весь термінологічний, технологічний та математичний апарат. Тобто це спеціалізовані інформаційні системи, зібрані на картографічній основі єдиної промислової ГІС-платформі CityCom. 
                  Cover_pub.png

Описание решений по оптимизации управления коммунальными сетями города, региона, распределенных управляющих компаний и концессионеров. 

Таким чином, одночасно вирішуються задачі відповідності вимогам нормативних актів і наказів. 


Реалізація комплексного проекту дозволяє забезпечити скоординовану діяльність усіх комунальних служб, оптимізацію витрат міста на ремонти, розвиток комунальної інфраструктури, знизити аварійність, вирішити завдання обґрунтованого планування та збільшення доходної частини бюджету, проаналізувати і підвищити загальну енергоефективність комунальних енергомереж. 

Надіслати запит


В рамках реалізації проекту також можуть бути вирішені наступні завдання:

 • Створення електронних моделей виробничого призначення водопостачання і каналізації, теплопостачання, електропостачання, газопостачання та їх впровадження в експлуатуючих організаціях.
 • Розрахунок гідравлічних режимів водопровідних мереж, мереж теплопостачання та гарячого водопостачання при довільній кількості кілець і необмеженій кількості джерел, насосних станцій та ЦТП.
 • Моніторинг і аналіз даних про стан всіх систем життєзабезпечення міста.
 • Оптимізація режимів ресурсопостачання і енергопостачання, контроль і економія витрат.
 • Попередження, локалізація і ліквідація аварій, зниження ризику техногенних катастроф та аварійних ситуацій. Вирішення задач по розробці плану дій з ліквідації наслідків аварійних ситуацій із застосуванням електронного моделювання.
 • Планування на об'єктах комунальної інфраструктури програм попереджувальних ремонтів, що забезпечують максимальну ефективність, розробка графіка ППР.
 • Візуалізація схем і режимів функціонування систем ресурсозабезпечення в єдиному форматі спеціалізованої ГІС (геоінформаційної системи).
 • Реалізація функціоналу ИСОГД.
 • Формування аналітичних звітів за довільним набором параметрів і показників роботи служб.
 • Розробка схем поводження з ТПВ у єдиному просторі електронних моделей систем життєзабезпечення територій.
Комплексний проект, реалізований в м. Викса, Нижегородська область 
Фрагмент вебінару 
Створення єдиного інформаційного середовища міських комунальних служб в рамках концепції побудови АПК "БЕЗПЕЧНЕ МІСТО"
Про проект на платформі CityCom, реалізованому в теплових мережах МОЭК, м. Москва 
Фрагмент вебінару
Створення єдиної інформаційної середовища міських комунальних служб в рамках концепції побудови АПК "БЕЗПЕЧНЕ МІСТО"


Незалежні електронні моделі виробничого призначення на платформі CityCom, впроваджувані на підприємствах, що постачають ресурси, для вирішення щоденних оперативних завдань, які можуть бути інтегровані між собою і консолідованими на рівні муніципального управління у вигляді "листкового пирога", що робить муніципальне управління інженерною інфраструктурою прозорим і обґрунтованим. 
citycom

CityCom – єдина українська ГІС-платформа, що дозволяє вирішувати виробничі завдання всіх комунальних служб міста на єдиній інструментальної та картографічній основі.

У загальному випадку в єдиний інформаційний простір можуть бути включені виробничі рішення на платформі CityCom для систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання, вуличного освітлення, газопостачання, утилізації ТПВ та ін.

Доповнити конструкцію єдиної інформаційної системи можна предметними галузевими шарами - в сукупності або на вибір:

 • земельні ділянки (кадастровий облік, інвентаризація та землекористування);
 • містобудування і архітектура (включно з технічною інвентаризацією будівель);
 • дорожнє господарство та обіг ТПВ;
 • озеленення та благоустрій;

Всі рішення можуть бути інтегровані в єдину систему зі службами, що відповідають за роботу ЕДДС, центрів енергоефективності, ДВС ЖКГ, ДВС ПЕК.

Інтеграція з іншими інформаційними системами 

Одним з базових вимог концепції побудови апаратно-програмного комплексу «Безпечне місто» є наявність в ЕДДС (єдиної чергово-диспетчерської служби) актуальних реєстрів і планів ремонтних робіт для всіх комунальних мереж міста. Міським диспетчерським службам («служба 112») необхідний інструмент для вироблення рекомендацій з ліквідації аварійних ситуацій. А це можливо тільки в разі інтеграції єдиної диспетчерської служби з інформаційними системами, які використовують для роботи підприємства, що постачають ресурси.

Наприклад:

 • Інтеграція ІГС «CityCom» зі службою 112, системами оповіщення
 • Інтеграція з білінговою системою підприємства. У CityCom з білінгової системи можуть передаватися дані про фактичні навантаження та обсяги ресурсоспоживання абонентів за даними приладного обліку, необхідні для розрахунку та моделювання режимів. В білінгову систему з CityCom надходять паспортні відомості про об'єкти ресурсоспоживання в необхідному обсязі.
 • Інтеграція з існуючими системами телеметрії (АСУ ТП, SCADA, АСКУВ, АСКОЕ)
 • Прийом і обробка заявок на планові і аварійні ремонтно-відновлювальні роботи, публікація інформації про аварії у відповідності з нормативними вимогами, інтеграція зі службою оповіщення населення.
 • Інтеграція з зовнішніми аналітичними системами формування звітності.
 • Необхідні для підприємств, що постачають ресурси, засоби формування звітності та аналітики включені до складу ІГС «CityCom».

Надіслати запит