Ми допоможемо вам стати кращими в галузі Тел./факс +38(057)719-57-72   e-mail: model@citycom.kharkov.ua

Для підприємств та служб водовідведення

Bодовідведення 

За роки роботи з департаментами водовідведення провідних водоканалів, а також кращими фахівцями з госппобутової і спільнопливної каналізації, ми зібрали і реалізували в «CityCom-гідрографії» досвід галузевих експертів і самі передові практики інформатизації виробничих процесів в водовідведенні.

Рішення CityCom в частині водовідведення засновані на практичному досвіді експлуатації і враховують всі нюанси виробничих процесів управління режимами і обслуговування безнапірних (самопливних) і напірних каналізаційних мереж і насосних станцій.

Всі прикладні завдання в середовищі CityCom взаємопов'язані між собою. Повною мірою це відноситься до групи розроблених нами підсистем для підприємств водопостачання та водовідведення. 

Наприклад, диспетчерська підсистема «Заявки» дозволяє в єдиному інформаційному середовищі вести журнал обліку як «водопровідних», так і «каналізаційних». При цьому заявки з водовідведення істотно відрізняються від «водопровідних» описами і алгоритмами, характерними саме для даної предметної області. 

Іншим прикладом «міжгалузевого єдності» може служити можливість автоматизованого розрахунку величин стоків будинкових випусків на підставі навантажень об'єктів водоспоживання, з урахуванням поправки на споживання ГВП.

Таких прикладів взаємозв'язку завдань можна привести безліч, однак головною перевагою CityCom в частині водовідведення є реалізація безлічі самих різних завдань моделювання, розрахунку, експлуатації та обслуговування каналізаційних мереж, реалізованих в рамках єдиної платформи, і всі ці рішення неодноразово перевірені практичними промисловими впровадженнями.


Завдання, які вирішуються в галузевому шарі «Водовідведення»


  • гідравлічні розрахунки напірних і самопливних систем водовідведення, ситуаційне моделювання та аналіз гідравлічних режимів водовідведення;
  • оптимізація режимів роботи насосних станцій, формування погодинних режимних карт;
  • формування технічних умов на приєднання споживачів послуг водовідведення;
  • побудова поздовжніх профілів мереж самопливної каналізації;
  • побудова «дерева стоків» (зони каналізування) при ліквідації засмічень і підпорів на каналізаційних мережах
  • ведення журналу промивок - з аналітикою і звітами;
  • ведення та аналіз журналів засмічень і пошкоджень;
  • ведення журналів заявок на планові і аварійні ремонтно-відновлювальні роботи;
  • формування графіків планово-попереджувальних ремонтів;
  • повний функціонал ГІС і паспортизація мереж водовідведення, напірних колекторів, КНС і т. д.

У «CityCom-ГідроГраф» реалізовані всі розрахунково-технологічні та аналітичні завдання і функції підтримки прийняття обґрунтованих рішень.

Чим ще може бути корисна "каналізаційна" підсистема «CityCom-ГідроГраф»?